Otto A. Malm Foundation 2023

Grants for ”folkbildning” (popular adult education), culture and common good, total 281 grants, 887.105 euros

ANU AALTO 1.000

Turku

Jatkoa musiikilliseen teossarjaan, joka tähtää ihmisen syvempään ymmärrykseen ja yhteyteen luonnon kanssa

RAISA AHTIAINEN 2.600

Helsinki

Työpajatyöskentely: Helsingin yliopiston KAJO-yhteisön oppimismatka kohti monimuotoisempia tutkimus- ja koulutusmenetelmiä

AINO ACKTÉN KAMARIFESTIVAALI RY. 2.000

Karjalohjan kirkko ja Karjaohjan Seurojentalo

Koivu ja tähti -festivaalin järjestäminen Karjalohjalla 19.-26.7.2023.

AJATUSPAJA LIBERA 5.000

Helsinki

“Aatteet ja ideologia päätöksenteon perustana” Kesäkoulun järjestäminen

AKTIIVISET FYSIIKAN OPETTAJAT 5.000

Suomi ja La Palma, Kanariansaaret

Lukiolaisille suunnattu tähtitieteen opintokokonaisuus ja havaintomatka NOT-teleskoopille La Palmalle Kanariansaarille.

BRITT AL-BUSULTAN 3.000

Övermalax

för konstnärligt arbete kring havet

PIA ALAPETERI 3.000

Helsinki

Kerronnallisen kestävää vapaa-ajan asumista käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen.

CARINA ALMÉN 1.000

Mariehamn, Åland

Kursen Nordspråk på Åland 24-28.7.2023

AMAL RY - UMMA2-HANKE 4.700

Helsinki

Suomessa asuville muslimiperheille suunnattujen umma.fi -infosivujen käännökset.

ANNA ANDERSSON 3.000

Helsinki

Romaanin ennakkosuunnitteluun ja kirjoittamiseen

ANT-WUORINEN JA JÄMSÄ 5.000

Suomi

Merkittävimmän pohjoismaisen hyötymetsäpuutarhaa käsittelevän kirjan Skogsträdgården - odla ätbart överallt suomentaminen, lokalisointi ja julkaisu.

ANTI-RACIST FORUM RY 3.000

ARF’s avenue of hate incident data gathering, analysis and distribution is continued and further developed and popularised.

ARBETSGRUPPEN FÖR INSTITUTENS OCH YRKESUTBILDNINGARNAS SAMARBETSPROJEKT 2024 3.000

Jakobstad, Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. (De fem sista Legatos verksamhetsorter)

Konsertsamarbete mellan Korsholms musikinstitut, musikinstitutet Legato, Wava-institutet, Kuula-institutet, Novia och YA.

ARBETSGRUPPEN FÖR JEPPIS LIT 2.500

Jakobstad

Jeppis Lit 2023

ARBETSGRUPPEN FÖR RUNEBERGSVECKAN 3.000

Jakobstad

för Jakobstads litterärt betonade kulturvecka Runebergsveckan

ARBETSGRUPPEN HISTORISK GESTIK 3.000

Helsingfors

för förverkligande av ny gestik- och musikmonolog. På scen: Minna Nyberg (gestikartist, sopran, dramaturg & regissör), cembalist & barockviolinist

ART IN MALAKTA RF 2.000

Malax

För att arrangera verkstäder, evenemang och kurser som berör konst, kultur och välmående för en bred och diversiv målgrupp.

TOPI ARTUKKA 4.000

Turku

Turun pääkaupunkivuosia käsittelevän tietokirjan viimeistelyyn

ATELJEFÖRENINGEN WASA RF 2.700

Ateljeföreninggens ateljeer i Vasa samt

För bildkonstnärligt arbete och utställningar, hyror, krokitillfällen, kursverksamhet/workshop i grafiska tekniker.

BALTIC CIRCLE RY 8.000

Helsinki

Baltic Circle -festivaalin järjestämiseen kestävästi itsenäisenä yhdistyksenä

ERIC BARCO 3.000

Helsinki

Sooloteokseni "Queer Daddys Dream Club" valmistaminen: käsikirjoituksen luominen, dramaturgian kehittäminen sekä näyttämöllöpano.

JAIME BELMONTE 2.000

Helsinki

Laajentaa 15-minuuttinen joikua ja länsimaista nykymusiikkia yhdistävä sävellys täyspitkäksi konsertiksi Helsingissä.

MATTEUS BLAD 4.000

Helsingfors

för inspelning samt utgivning av ett album med verk av Carl Michael Bellman, som utkommer i augusti 2023.

ANNA BRUMMER 4.000

Helsingfors stad, Storkärrs sjukhus avd. 11 och 21

att möjliggöra sjukhusmusikern Anna Brummers arbete på Storkärrs sjukhus palliativa avdelningar under 2023-24

BRUNSKÄRS BYALAG RF 1.000

Brunskär, Korpo, Pargas

för maritim- och samfundsarkeologisk undersökning år 2023-2024 av ett skärgårdssamhälle från historisk tid.

RÖNNHOLM CAMILLA 2.000

Österbotten, Korsnäs

För skrivandet av en barnbok + ett ordkonstmaterial som baserar sig på boken

CEDERBERG KUNI 2.000

Österbotten

För att producera bruks textilier färgade med invasiva arter.

CENTRALFÖRBUNDET FÖR FINLANDS SVENSKA TEATERORGANISTATIONER (CEFISTO) 3.000

Helsingfors

För verksamheten 2023, för att vidareutveckla hemsidan repertoar.cefisto.fi samt för deltagarnde i Educamässan

CENTRE FOR EAST ASIAN STUDIES, UNIVERSITY OF TURKU 2.000

Turku and Helskini

International Symposium “50 years of Finland-Korea diplomatic relations: Retrospect and prospect”

CHILDREN CROSSING CULTURES 2.000

Knipnäs - Centret för välmående

Arrangera åtta konstverkstäder där deltagarna med funktionsvariation, får pröva på olika former och sätt att skapa och uttrycka sig genom konst.

CINEMAISSI-LATINALAISAMERIKKALAISEN ELOKUVAN YHDISTYS RY 2.000

Tampere

Realization of a 3-day multicultural Mini Film Festival in Tampere.

CLUB LEJONHJÄRTA R.F. 2.000

Helsingfors

Anordnande av den Nordiska rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna i Helsingfors

DIAMANTEN I FINLAND RF 2.000

Helsingfors

Uppdatering av varumärke och kommunikationsstrategi medelst hemsida för att stöda föreningens syfte som nätverk för ledande kvinnor.

DUNK - DE UNGAS MUSIKFÖRBUND I SVENSKFINLAND RF 5.000

Förarbete i hela Svenskfinland, festival i Tammerfors.

Skolmusik 2024 i Tammerfors.

DUO KREETTA & SIIRI 2.000

Varsinais-Suomi

Nykysirkusteos Remoten vanhainkotikiertue

DUVTEATERN RF 6.000

Helsingfors

SHOWCASE -en teaterproduktion med målsättningen att utveckla nya former av tillgänglighet för teatern

EA GAMIFICATION 3.000

Turku

Ensiapupelikokonaisuus, jota voidaan hyödyntää EAtaitojen oppimiseen pelillistämisen keinoin. Tarkoitus:Työstö, materiaali ja kv-konferenssin esitys

EIJSVEIKEET RY 3.860

Kuopion kaupungin Ala-Pyörön koulun liikuntasali

Erityislapsiperheille suunnattu kuntouttava ja osallisuutta tukeva perheliikuntaryhmä. Kohderyhmänä neuropsykiatriset erityisvaikeudet.

EKENÄSNEJDENS INVALIDER RF 1.000

Uppmuntra fysiskt och socialt välmående genom besök på gym, simhallsbesök och fotvådsbidrag. Månadsträffar samt hemliga resor.

ELINA EKHOLM 3.000

Pietarsaarelaisen kulttuurihenkilön Felix Jungellin (1869-1930) elämäkertaan liittyvät taitto-, paino- ja muut kulut (valokuvien käyttöoikeudet ym.).

ELÄVÄN KUVAN KESKUS ELKE RY 2.000

HELSINKi

Vuoden 2023 Kettupäivät elokuvafestivaalin toteuttamiseen esittämällä sodan ja rauhan aiheisia lyhyitä uusia fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvia

PENNANEN EMILIA 2.000

Helsinki ja Luvia

Taiteelliseen työskentelyyn maisemavalokuvaa uudistavan yksityisnäyttelyn parissa, joka tulee esille Valokuvakeskus Periin lokakuussa 2023.

EMMA SALOKOSKI VOICES 3.000

Helsinki

Emma Salokoski Voices -kuoron taiteelliseen työskentelyyn ja konserttikiertueen valmisteluun.

EMSALÖ MUSIKFESTIVAL RF 3.000

Borgå, Helsingfors

Emsalö musikfestival 2023 - konserter med klassisk musik i Borgå nejden samt i Helsingfors

ERKKI MELARTIN -SEURA RY 2.000

Helsinki (toteutuksia myös esim. Turku, Savonlinna, Hyvinkää)

Erkki Melartin 150 -juhlavuoden tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

PROTASIEWICZ ERNEST 2.000

For completion of Waste and Dwellers-project

FAGERUDD-SKOG-FAGERUDD 2.500

Larsmo, Österbotten

Utarbetning av manuskript och sångtexter till musikalen "s/s Equity". Skildrar händelserna kring vapensmugglingen till Finland 1 november 1917.

FINLANDS BENELUXINSTITUT 2.500

Helsingfors och Uleåborg

För att realisera den nederländska pjäsen BOYS WON'T BE BOYS i Finland 2024 med en finsk och finlandssvensk rollbesättning.

FINLANDS SVENSKA TALTIDNINGSFÖRENING RF 2.000

Svenskfinland

För att utöka utgivningen av tidskrifter som taltidningar till personer med läsnedsättning

FISKARSIN KYLÄTEATTERIYHDISTYS RY 4.000

Fiskars, Raasepori

Fiskarsin kyläteatteriyhdistys ry Teatterivalimon klubitoimintaan

FLORAKÖREN VID ÅBO AKADEMI R.F. 2.000

Åbo

Understöd för Florakörens nya körbeställningsverk av Ulrika Emanuelsson, Alex Freeman och Tytti Arola, i samband med körens 80-årsjubileumskonsert

FOLKHÄLSAN I KORSNÄS R.F. 1.160

Korsnäs

Vi vill ge seniorer och dagisbarn glädjen att umgås med varandra. Förhoppningsvis får båda parterna minnesvärda stunder tillsammans.

FOLKHÄLSAN I PETAAX RF 2.000

Petalax

Petalax lekpark skall äntligen uppdateras efter mer än 20 år. Vi vill skapa en modern lekpark med något för alla, som blir en mötesplats mitt i byn.

FOLKHÄLSAN UTBILDNING 2.000

Norrvalla i Vörå

Hjärndagen 2023, "Den motiverade hjärnan" med fokus på motivation och koncentration för den

lärande hjärnan. Inspirations- och fortbildningsdag.

FOLKTINGET 5.000

Schaumansalen i Jakobstad

För förverkligandet av Folktingets publika och TV-sända Svenska dagen-fest i Jakobstad år 2023

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN ILMAISINLABORATORIO 2.850

Fysiikan tutkimuslaitos, Ilmaisinlaboratorio

Demonstraatiolaitteiston rakentaminen opetusta ja yleisötapahtumia varten

FÖRENINGEN FÖR SOCIOLOGISTUDERANDE VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET HABITUS 500

Svenska Social och kommunalhögskolan

Främjandet av studier och arbetsliv i form av bland annat diskussionskvällar, studiebesök till olika

samhälleliga instanser och studieresor.

FÖRENINGEN KULTURHUSET KARELIA I EKENÄS RF 2.000

Kulturhuset Karelia i Ekenäs

Kulturhuset Karelia producerar en nyskriven teaterpjäs om mentalsjukhuset Ekåsen för att uppmärksamma temat mental hälsa och sjukhusets jubileumsår.

FÖRENINGEN MÄSSKÄRS LOTSSTATION 2.000

Mässkär, Jakobstad

uppförande av invalidramp på bryggan vid Mässkär eller motsvarande lösning för att öppna ön för handikappade.

GALLERIA KASVIHUONE 2.000

Yliopistokatu 3, Helsinki

Galleria Kasvihuone -kaupunkitaidetapahtuman yhteisöllisen, taiteellisen ja pedagogisen sisällön luominen sekä yleisötyöpajojen järjestäminen.

GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING RF 1.000

Gammelstaden Ungdomsförening och Månsas kyrka

Gamelikören har verkat i tre år med mottot Meningsfull sång dagtid. Stipendie söks för uppförandet av Ett hoppfullt requiem av Per Harling 4.11.2023.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR FRAMNÄS RF 2.000

Ungdomslokalen Framnäs, Ullångervägen 4, Öja

Förnyande och modernisering av värmesystem från olja till bergvärme samt fasadarbeten.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR KUUS DAGHEM RF 505

Sibbo

Att barnen i vårt lilla daghem skulle få ta del av en teaterföreställning.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 6.000

Finland

För utgivning av tidskriften Nya Argus, tryckning, distribution, honorar och arvoden

GLITCHER RF 3.000

Helsingfors

För att förverkliga föreställningen Attack of the Tentacles med repetitioner och premiär på Reprum i Helsingfors hösten 2024.

TAIJA GOLDBLATT 1.500

Tampere

Animaatioteoksen toteuttamiseen

SIMON GRIPENBERG 1.000

Österbotten

för att tillsammans med den samiska konstnären Hilde Skancke Pedersen arrangera en konstutställning på Black Wall Gallery i Vasa 13.10–5.11.2023.

KIRA GRONOW 4.000

Helsinki

Suomen juutalaispakolaisiin liittyvän dokumenttielokuvan taustatyöhön ja käsikirjoituksen kirjoittamiseen

GYNEKOLOGISKA CANCERPATIENTERNA I FINLAND RF - SUOMEN GYNEKOLOGISET SYÖPÄPOTILAAT RY 4.000

Hela Finland både på finska och svenska

För att ordna verksamhet, rekreation och kamratstöd för kvinnor med gynekologisk cancer samt för att utveckla kamratstödet och stödpersonsverksamhet.

ANTTI HAAPALA 3.000

Joensuu

Purakentamisen demonstraatiot tekniikan koulutukseen

HARRASTAJAMÄÄRÄN KASVATTAMINEN 4.000

Itä-Helsinki

Drop-out ilmiön estäminen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen Itä-Helsingin alueella sukupuolesta ja taustasta riippumatta.

HELI HARTIKAINEN 3.000

Helsinki, Savonlinna, Jyväskylä, Kuopio, Turku, Nousiainen

CHRONOVARIATIONS -konserttikiertue

HELSINGEBYDGENS KÖR R.F. 1.000

Vanda, Helsingfors

För Helsingebygdens kör rf:s ordinarie verksamhet

HELSINGFORS SVENSKA SCOUTER R.F. 1.000

Helsingfors

Pröva på-dagar för barn i åldern 10-17

HELSINGIN 4H-YHDISTYS 3.000

Helsinki

Yhdeksäsluokkalaisten työelämätaitojen edistäminen

HELSINGIN PELASTAKAA LAPSET RY 5.000

Helsinki

Tuemme lasten koulunkäyntiä Arvosanat ylös -hankkeellamme, jossa vapaaehtoiset antavat matematiikan mentoritunteja yläkoululaisille ja lukiolaisille.

HELSINKI CHAMBER ORCHESTRA 3.000

Ritarihuone, Helsinki

Helsingin kamariorkesterin konsertti "VIVALDI!" keväällä 2024. Konsertti on uudenlainen immersiivinen, pedagoginen elämys. Ks. perusteluista lisää.

HELSINKIMISSIO RY - MUSIIKKIKESKUS RESONAARI / RESONAARIGROUP 3.000

Uusimaa

Kehitysvammaisten ammattiyhtye Resonaarigroupin toteuttama päiväkotikonserttikiertue

HEM OCH SKOLA VID KYRKFJÄRDENS SKOLA I INGÅ RF. 1.000

Kyrkfjärdens skola Ingå

Uppdatering av den nybyggda skolans skolbibliotek. Inköp av böcker.

HENTTU / HUOVINEN / KARJALAINEN 2.200

Suomi & Pohjoismaat

Taidekritiikkiin keskittyvän julkaisun perustaminen ja ensimmäisen vuoden toiminta.

LUUKAS HILTUNEN 3.000

Tampere, Suomi

Saksalaisen säveltäjä Felix Mendelssohn Bartholdyn (1809-1847) keskeneräisen Sinfonian nro 6 C-duuri (noin 1842-46) rekonstruktion (2023) viimeistely

TIMO HIRVONEN 6.000

Helsinki

Levytys ja monikameradokumentaatio, maailmanluokan triolle

Timo Hirvonen / Rafael Barata (BRA)/ Holger Marjamaa (EE)

HISTORIAN RF / TAINA RY 7.500

Jakobstad

För att dokumentera med 3D teknologi platser i Jakobstad som en del av en större helhet för undervisning av lokalhistoria i grundskolan.

LENKA HOLIKOVA 2.000

Replot, Finland

Carry out exhibition "Borders, methods of escape, Object No. II. Diving suit" at Arte Mare gallery in Replot (12.9.-30.10.2023).

FELICIA HONKASALO 2.000

Nevada

Residenssikuluihin

MAIJU HUKKANEN 1.500

Helsinki

Haen apurahaa teosten kehystykseen ja taiteelliseen työhön, joka tähtää näyttelyn pitämiseen HAA-galleriassa Suomenlinnassa huhtikuussa 2024.

JOONA HULMI 4.000

Aalto-yliopisto

Arkkitehtuurin teoriaa tarkastelevan väitöskirjatutkimuksen yleistajuistaminen.

HYVINKÄÄN TAIDEKOULUN TUKI RY 1.500

Hyvinkää

Hyvinkään taidekoulun 57 vuotta jatkuneen opetustoiminnan turvaaminen syyslukukaudella 2023 taloudellisesti erittäin kriittisessä tilanteessa.

MATILDA HYVÖNEN 1.000

Taideyliopiston Sibelius Akatemia

Alttoviulun jousen hankinta

OUTI HYYTINEN 2.000

Turku

Dokumenttielokuvan visuaalisen ilmeen kehittely. Koekuvaukset pohjanmaalla.

SIRPA HÄKLI 1.500

Helsinki

Taiteellinen työskentely ”Ajan luonne | Nature of Time” -yksityisnäyttelyjä varten

MIRJA HÄMÄLÄINEN 4.000

Helsinki

Yleistajuisen avioliiton merkityksestä Suomessa 2020-luvulla käsittelevän tietokirjan kirjoitustyö

HANS GUSTAV HÄSTBACKA 1.500

Jakobstad

för ett konstprojekt där jag bygger en mobil Camera obscura. Med den utförs guidade

stadsturer i Jakobstad under stadsfestivalen Jakobs Dagar 2023.

PARHAD KEYIM IDIKUT 3.000

The Center of Uyghur culture in Finland (Suomen Uiguurien kulttuurikeskus ry)

Preserving Uyghur Sociocultural Identity in Finland

IFTIN-SEURA RY 6.000

Espoo

Maahanmuuttajataustaisten lasten koulunkäynnin tukeminen läksykerhon avulla lukuvuonna 2023-2024.

IIRA HALTTUNEN JA SILVIA HOSSEINI 2.000

Helsinki

Kirjallisuuden myytinmurtajat -podcastin tuotantokustannuksiin

ILAR-RODAS 2.000

Österbotten

För att fortsätta porträttera kvinnor i Österbotten för vårt fotoprojekt Nordess.

IDA IMMONEN 3.000

Wergelandshaugen Art Centrer, Eidsvoll, Norja

Haen apurahaa pistekirjoitettujen taidekirjojen tuottamiseen WH AiR taitelija residenssissä Norjan Eidsvollissa.

ANNA IOANNOU 1.000

Nairobi, Kenya

Participate in an international congress to present new knowledge about and discuss opportunities for small-scale farmers to access carbon markets.

IRAKIN NAISTEN YHDISTYS RY 3.000

valtakunnallinen

Perheväkivallan ennaltaehkäisevä työ:

erikielisen maateriaalin tuotanto ja ja matalan kynnyksen palveluista tiedottaminen maahan muuttaneille naisille

ISLP-PROJEKTI 6.000

Helsinki

Edistää tilastotiedon ymmärrystä ja käyttöä sekä tilasto-opetusta maailmanlaajuisen verkoston kautta

JAKOBSTADS GYMNASIUM 3.700

Jakobstads gymnasium och Jakobstads museum

Jakobstads gymnasiums och Jakobstads museums samarbetsprojekt "Från Hercules till Porthino"; digitalisering och arkivforskning för studerande.

JAKOBSTADS MUSEUM 6.000

Jakobstad

För att bearbeta och layouta texten om Jakobstads hamn samt översätta till svenska

JAKOBSTADS NEJDENS DÖVA RF 1.000

Föreningens sommarvilla "Solsand", Hällvägen 315-317, 68620 Jakobstad

Inköp av en ny vedeldad bastuugn och skorsten samt installation av el i bastubyggnaden

JAKOBSTADS SINFONIETTA 5.000

Jakobstad

Rusk Kammarmusik i Jakobstad 2023

JAZZOO R.F. 2.000

Jakobstad

för att arrangera Jeppis Jazz Festival 4-8 oktober 2023

RAJANIEMI JUHO 6.000

Matka-apuraha kaupunkisuunnittelun biodiversiteettikäännettä käsittelevän tietokirjan kuva- ja kartta-aineiston hankkimiseksi

KARITA JUNGAR 1.000

Jakobstads Museum

Jag ansöker om ett stipendium till en konsertserie (3 konserter) med mina sångelever hösten 2023 på Jakobstads Museum.

JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS RY 3.000

Jyväskylä

Mahdollistaa taidetanssin harrastus haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapsille esim. taloudelliset vaikeudet ja/tai ukrainan pakolaisuus.

JOONAS JÄÄSKELÄINEN 1.330

Tervo, Äänekoski ja Rantasalmi

Soitan kesäkuussa 2023 kolme klassista kitararesitaalia Tervossa, Äänekoskella ja Rantasalmella. Haen apurahaa esiintymispalkkioihin ja matkakuluihin.

SINI KAARTINEN 2.000

Helsinki

Taidealan johtamisesta kertovan kirjan kirjoittamiseen

JAAKKO KALSI 10.000

Helsinki

Suomalaisia perinnetaitoja esittelevän ja opettavan digitaalisen palvelun konseptisuunnittelu ja -testaus

KAMUS 2.000

Suomi

Beethovenin jousikvartettojen kokonaistaltiointiin ja konserttien järjestämiseen

SOHVI KANGASLUOMA 2.000

Tietokirja arktisesta ilmastonmuutoksesta, ela¨ma¨sta¨ veneessa¨ ja siita¨, kuinka luonto ympa¨rilla¨mme muuttuu

AIMO KARJALAINEN 2.000

Järvenpää. koti ja vuokrattu työtila

Itseopiskelukurssi kesämökin aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta niille, jotka haluava tehdä itse.

ANNU KEKÄLÄINEN 2.000

Helsinki

Kertovan tietokirjan "Jätekirja" viimeistelemiseen.

BAMBERG KENNETH 2.000

Jag ansöker resebidrag till Island, Danmark och Grönland för att färdigställa arbetet "Johan".

KERU-YHTEISÖJÄÄKAAPPI RY 2.000

Sturenkatu 11, 00520 HELSINKI

Lisätä keru-yhteisöjääkaapin vaikuttavuutta, vähentää ruokahävikkiä ja tarjota enemmän ruokaa tarvitseville, kuin nykyresursseilla on mahdollista.

KESKI-POHJANMAAN KAMARIOOPPERAYHDISTYS RY 4.000

Kokkola

KÅLKKÅBRA -oopperafestivaalin 2023 ja Isfåglarna -oopperan 2024 tuotanto

KESKI-SUOMEN POHJOLA-NORDEN RY 2.000

Kronoby Folkhögskolan

Apurahaa haetaan Kronoby Folkhögskolanissa pidettävään ruotsinkielen intensiivikurssiin

(30.7.-6.8.2023). Siihen osallistuu 24 lukio-opiskelijaa.

KIELI- JA KULTTUURIKASVATUS 3.000

Espoo

Haemme rahoitusta, jolla toteutamme kielitietoisen opetusmateriaalin varhaiskasvatuksen ja maahanmuuttajien lukutaitokoulutusten tarpeisiin.

KIELILÄHETTILÄÄT RY; SPRÅKAMBASSADÖRERNA RF 2.500

Finland

Under år 2023 motivera och inspirera elever att lära sig det andra inhemska språket. Detta görs mha. beprövade fungerande språkambassadörsbesök.

IIDA-MARJA KLEINE 3.000

Oulu

Ukrainalaisen lied-musiikin konsertin koostamiseen, harjoittamiseen ja esittämiseen sekä kappaleiden videointiin somelevitystä varten

HANNA CHRISTINA KLINGENBERG 2.000

Vasa och etern.

...för att lansera dukumentärserien Fem Biskopar med anledning av att Borgå Stift fyller 100 år i år. Serien består av fem personporträtt.

JARI KOKKO 3.000

Helsinki ja Vantaa

Tanssilava Pavista kertovan dokumenttilelokuvan kehittely ja demon valmistaminen.

KOKKOLAN TALVIHARMONIKKA R.Y. 1.500

Pietarsaari

Kokkolan Talviharmonikan TEEMAkonsertti Pietarsaaressa kaudella 2024

KOKKOLANSEUDUN URKUSEURA RY 2.000

Ruotsin länsirannikko

Urkuihin ja urkujenrakennukseen liittyvä ryhmäopintomatka Ruotsiin

KOKO JAZZIN KANNATUSYHDISTYS RY 18.000

Helsinki

Kontrabasson ja rumpusetin hankintaan Suomi-palkitulle Koko Jazz Clubille.

KORTA FÖRELÄSNINGAR OM VÅGOR 5.000

Hangö, Helsingfors, Åbo

För att förverkliga den platsspecifika verket Korta föreställingar om vågor. Verket har premier på Hangö Teaterträff festivalen 2024.

MAIJA-KREETTA KOSKINEN 3.000

Lapsille ja nuorille suunnatun tietokirjan kirjoittamiseen.

IDA KUKKAPURO 2.000

Helsinki

Sisaruuksia-kirjan viimeistely

KULTTUURIYHDISTYS VÄÄRÄPYÖRÄ RY 3.000

Joensuu, Pohjois-Karjalan maakunta

Haemme apurahaa musiikkinäytelmän Äiti Punalippu tuotantoon

KUOROKOKKOLA RY 2.000

Kokkola

Museomestarin yö -musiikkidraaman tuotanto K.H.Renlundin museolla Kokkolassa

KUTIKUTI RY 2.000

Suomi

Suomalaisen nykysarjakuvan vientiantologiasarjan toisen osan toteutukseen.

KÜHLTULI PRODUCTIONS RY (TYYNELÄ GALLERY) 2.000

Lohjan Pääkirjasto

KuhlTuli Productions ry:n Lohja 700v juhlavuonna lohjalaisille nuorille järjestämän yhteisötaideteoksen taidenäyttelyn kustannuksiin.

KYNNYS RY 2.000

Helsinki

Disability Day Art & Action on kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi järj. Festivaali vammaisille taiteentekijöille tai sitä taiteessaan käsit.

MERJA KÄRKKÄINEN 2.000

Vihti

Tieteen popularisointihanke lapsille ja nuorille: Lasten vuorovaikutus lemmikkieläinten kanssa - eläinten tunteiden huomiointi ja luontokulttuuri

LAAJASALON VIHREÄLIPPU-TIIMI 2.000

Laajasalon peruskoulu

Haemme apurahaa koulumme pihan viihtyvyyden parantamiseen. Koulumme on 60-luvulta ja haluaisimme viihtyisämmän pihan, jotta oppilaat ulkoilisivat.

MIRA LAINE 2.000

Helsinki

Näytelmän käsikirjoittaminen

LARSMO-PEDERSÖRE 4H 3.000

Pedersöre och Larsmo

För Larsmo-Pedersöre 4H:s resekostnader. Vår förening ordnar hobbyverksamhet för barn och unga i åldern 7-29år i Pedersöre och Larsmo kommun.

PIHLA LEHTINEN 2.000

Helsinki

Kaupunkiluontoa ja elävää queerhistoriaa käsittelevän spoken word -teoksen käsikirjoittamiseen.

LEMPIKUORO 2.000

Ritarihuone, Helsinki

Caroline Shaw’n To the Hands -kamarimusiikkiteoksen Suomen kantaesitys

Helsingissä Ritarihuoneella 7.9.2023.

LETS GROW TOGETHER, JAKOBSTAD R.F. 3.000

Furthering our organization and some projects to make Jakobstad greener and livelier that we want to start and continue current ones.

KIRSI MARIE LIIMATAINEN 2.000

Orivesi

LGBTQ-teemaisen fiktioelokuvan "Kotiinpaluu" käsikirjoittaminen. Hanke pohjautuu samannimiseen ja omakohtaiseen teatteriteokseeni (KokoTeatteri 2022).

PETTER JOHAN LINDBERG 1.500

Vasa - Seoul

Ansöker härmed om ett resebidrag på 1800 euro för att hösten 2023 dokumentera några

finlandssvenska låtskrivares framgångar i Sydkorea.

ALEXANDRA LINDHOLM 3.000

Västra Nyland

Ge grundskolelever välmåendefärdigheter för att förebygga psykisk ohälsa

LOVISA SÅNG R.F. 3.000

Lovisa

För förverkligandet av Sibeliusdagarna i Lovisa 2023

LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM 5.000

Högstadieskolor, äldreboenden och arbetarinstitut med integreringsundervisning runtom i Svsnekfinland

Besök med medverkande författare i Lättlästantologin Bultande hjärtan för skolgrupper, seniorer och nyfinländare.

HEIDI LUNABBA 5.000

Arbete i Lovisa utställning på flere orter i Finland

Other Comics, normkritiska serier i HBTIQ perspektiv, för utställningar i det offentliga rummet och publikation.

LUND, PATINEN, ZILLIACUS 2.000

Teater Viirus

V-EFFEKT-tapahtumasarjan suunnittelu ja toteutustyöhön

LUOMULIITTO RY 5.000

Vantaa

Luomutiedon saatavuuden turvaaminen luomuviljelijöille, laadukkaan Luomulehden toiminnan turvaamisella.

MATHIAS LUTHER 2.500

Åbo

Fotoarvoden till arkiv för bok om bogserbåten Tolvan

MATTIAS LÖFQVIST 1.100

Vasa, Nykarleby, Österbotten

Bildkonstnärlig verksamhet och utställningar

MAAHISET RY 1.000

Helsinki / Päijänne

Majavanhäntä-kaukomelontamerkin suorittaminen Päijänteellä elokuussa 2023.

SAMI MAKKONEN 2.000

Helsinki

Sarjakuvaromaanin tekemiseen

MALAX MUSEIFÖRENING R.F 3.300

Kvarkens båtmuseum och Brinkens museum

Utgivning 50-års historik (5500€), brandalarmsystem till Kvarkens båtmuseum (1900€), uppförande av utställningsmonter på Brinkens museum (1400€).

MANNERHEIMSISTERS 2.500

Helsinki

"Mannerheim Sisters" teatteri esityksen valmistamiseen ja työryhmän työskentelyyn. Esityksen ensi-ilta on Viirus GUEST ohjelmistossa 2024.

JAVIERA MARCHANT AEDO 5.600

Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Joensuu, Oulu

Yhdenvertaisuuskoulutusten pitäminen vähävaraisille yhdistyksille ja järjestöille eri puolilla Suomea.

MATHJÄLP RUOKA-APU RF 1.000

Högbergsgatan 20 10300 Karis

Hyresbetalning

PÄIVI MATTILA 2.000

Tampere

Luonnonmetsät: retkeilijän opas -nimisen tietokirjan toteuttaminen

MAXMO HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.500

Tottesunds herrgård i Maxmo

Uppförande av teaterpjäsen "Det stormar på Tottesund"

MERI HIETALA JA AINO JOHANSSON 2.000

Helsinki

Maapallon hätätilaan keskittyvän yhteisnäyttelyn järjestäminen Helsingissä

MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 8.000

Helsinki

Rytmimajakka, matalan kynnyksen musiikkiharrastushanke, jonka tavoitteena on saada mukaan lapset, joille se ei muuten olisi mahdollista.

JUULIA MIKKOLA 5.000

Arkkitehtitoimisto Livady / Huvilakatu 10 as 9, Helsinki

Lågskärin majakanvartijainrakennusten rakennusvaiheselvityksen ja restaurointiraportin laadinta.

MINUN VUORO -ELOKUVA 2.000

Helsinki

Minun vuoro - lyhytelokuvan toteutukseen.

MINÄ 3.000

Helsinki

Apurahatyöskentely Minä -projektiin

MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT R.F. 5.000

Jakobstad

Restaurering och målning av fasad Storgatan 4 i Jakobstad

ANDTBACKA MÅRTEN 3.000

Nykarleby

För produktion av digitalt rörligt material åt idrottsföreningar i Österbotten.

NANOQ RF 4.000

Jakobstad

Dokumentation av Pentti Kronqvists berättelser och berättelser om föremål vid museet. Samt digitalisering av berättelserna.

MIRYA NEZVITSKAYA 2.000

Nilsiänkatu 10 Music Studio

Production and mastering of Mirya Nezvitskaya's new solo project, Mimi Veter, which blends Karelian moodiness with electronic dance music.

ANU NIEMI 4.000

Kiinalaisen Kylmä vuori -runokokoelman suomentaminen.

NINA MUTIK JA VILI VON NISSINEN 2.000

Helsinki

Tositapahtumiin perustuvan, esoteriaa ja luokkataistelua käsittelevän kokemusesityksen ”Fenezar” (työnimi) valmistamiseen

NORPAS RY 3.000

Helsinki, Kemiönsaari

Kurdialueen kulttuuria Suomeen. Kaksi konserttia ja valikoima alueen etnisiä, poliittisia ja sosiaalisia konflikteja käsitteleviä dokumenttielokuvia.

SIRPA NUMMELA 3.000

Helsingin yliopisto

Eläinten ääniviestintää käsittelevä tietokirja

MARITZA NÚÑEZ 2.000

Helsinki

Kamarioopperalibreton kirjoittaminen

NUORTEN KUOROLIITTO RY 5.000

Porvoo

Lasten ja nuorten MunKuoro-verkoston opetus- ja musiikkimateriaalin tuottamiseen

NÄKYMÄTÖN REPPU -TYÖRYHMÄ 3.000

Helsinki

Näkymätön reppu -nukketeatteriesityksessä työskentelemiseen

ANTTI OIKARINEN 4.000

Kotona

Roomalaisen filosofi-keisari Marcus Aureliuksen (121-180) elämää ja filosofiaa käsittelevän sarjakuvakirjan suomentamiseen.

OIKEA OTE 3.000

Helsinki

OIKEA OTE - Valtakunnallinen hatkaopas

KARL-GUSTAV OLIN 5.000

Jakobstad

Fortsatt populärhistoriskt författarskap.

OPTIMA 5.000

Optima

För främjande av ungdomars läs- och skrivkunnande på Yrkesskolan Optima i Jakobstad.

ORAVAIS HISTORISKA FÖRENING R.F. 3.000

Oravais slagfält, Slagfältsvägen 130 i Oravais

För "Det stora tabberaset" i Oravais den 10-11.6.2023 för att fira föreningens 30 år.

OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHAN KANAPIIRI 1.000

Oulunkylän siirtolapuutarha, Helsinki

Talkoilla Oulunkylän siirtolapuutarhaan rakennettavan kanalarakennuksen ja ulkoilutarhan rakentamisen materiaalikustannukset.

OUR AIR 4.000

Jakobstad

Miljökonstprojekt i Gamla Hamnen i Jakobstad, sommaren 2023 (arbetstitel: Old Harbour Art Trail)

VILJAMI OVASKAINEN 5.000

Suomi

Suomi ennen ja nyt -kirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen

PAKOLAISNEUVONTA RY 8.000

Suomi

Pakolaisneuvonnan työ turvapaikanhakijoiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten oikeusturvan vahvistamiseksi

PARGAS BAROCKSÄLLSKAP RF 1.000

Pargas

Ordnande av musikfestivalen I barockens labyrinter

PARTITURA DI KUULA 2.500

Vasa

Verksamhetsunderstöd till stråkorkestrarna vid Kuula institutet i Vasa

ANU PASANEN 2.000

Taidejournalistiseen työskentelyyn

PAULA KANNISTO JA TYÖRYHMÄ 2.000

Helsinki

Sanna Pellicionin lasten kuvakirjaan "Meidän piti lähteä" perustuva sanaton esineteatteri-esitys

LAURI PEKKARINEN 2.000

Oulu

Modulaarisen syntetisaattorin moduulien suunnitteluprojekti

AINO PELTOMAA 2.000

Suomi

FLOS- arktiset uhanalaiset kukat monitaideprojekti.

PIETARSAAREN FLÖITTITELAKKA 5.500

Pietarsaari, Askainen, Helsinki

Kuvausmatka Pietarsaareen sekä Louhisaaren kartanoon valmisteluineen

JOHANNA PIHLAJAMAA 2.000

Tampere

Grafiikanvedosten viimeistelyyn ja materiaalihankintoihin museonäyttelyä varten.

PLATFORM RF 3.000

Vasa

För föreningen Platform rf's verksamhet,internationella residensprogram, Konstens Natt, kultursoppan, samarbete med Novia och Platform Live

POHJOIS-KARJALAN ELOKUVAYHDISTYS RY 4.000

Pohjois-Karjalan pienemmät kunnat

ITÄINEN dokkariklubi järjestää dokumenttielokuvanäytöksiä ja matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Karjalaa.

POPS RY – BORGÅ TRADITIONELLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING RF 3.000

Borgå

För fortsatt utbyggnad av nödvändig infrastruktur i den första koloniträdgården i Borgå samt öka antalet medlemmar i föreningen.

PRAXIS OF SOCIAL IMAGINARIES 5.000

Nordiskt Sommar Universitets träff i Litauen och Uleåborg

Sommar och Vinter Symposium som sammanför studrenden, forskare, konstnärer och samhällsengagerade för att lära sig om tvärvetenskaplighet

PRO PUU RY 4.000

Pro Puu -galleria, Lahti

Kutsunäyttelyn järjestäminen, muotoilu- ja puusepän alan opiskelijoille sekä heidän tuoteideoilleen

PRO TANKAR ARBETSGRUPP 3.000

Tankar, Karleby

för dokumentation av fyrön Tankars historia i digital form

PROAGRIA ETELÄ-SUOMI RY/ETELÄ-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISET2.000

Etelä-Suomi

Kuluttajien ohjaaminen kestäviin ja hyvinvointia lisääviin ruokavalintoihin.

PROJECT LIV RF 4.000

Hela Finland

Psykosocialt stöd för långtidssjuka barn och deras familjer (stödsamtal) samt uppmuntran i form av olika överraskningspaket i en tung vardag.

PUHALLINORKESTERIEN TUKI RY 3.000

Joensuu

Lasten ja nuorten Ruskatrööttä-puhallintapahtuman järjestäminen Joensussa 29.9.-1.10.2023

JOONAS PULKKINEN 2.000

Helsinki

Haastattelukirjan Tracing Work - Documents, Traces & Glyphs suomen- ja englanninkielinen toimitustyö ja taittokulut

PAULIINA PUNKKI 2.000

Suomi

Kansainvälisen pitkän dokumenttielokuvan kehittelyyn elokuva-alan ammattilaisten kanssa.

PÖRKENÄS SÄLLSKAPET R.F. 3.000

Pörkenäsvägen 565, 68600 Jakobstad

Huvudbyggnaden vid Pörkenäs lägergård som byggdes som sanatorium blir 100 år 2024. Bidrag söks för lackning av golv i Kapellet samt målning av terrass

QUIN-SUOMI RY 3.000

HELSINKI / Reykjavik

Osallistumiseen naiskeksijöiden GWIIN-konferensiin sekä verkostotyöpajan järjestämiseen naisten innovaatioiden edistämisen ja mentoroinnin teemoista

RATATOSK R.F. 2.000

Jakobstad

För ett Musikaliskt samarbete mellan Ratatosk, Isa Lindgren-Backman och Sasha Ghoshal.

MIKKO REIJONEN 3.000

Helsinki, mahdollisesti joku muu rauhallinen tila

Siviilipalvelusjohtajan työstä ja siviilipalveluksesta kertova kirja.

(Tällaista kirjaa ei aiemmin ole kirjoitettu eikä julkaistu.)

ROCK CAMP RY 2.000

Seinäjoki

Haemme tukeaa millä mahdollistettaisiin nuorille äänitys- ja tuotantostudiotila. Biisien kirjoittamiseen, säveltämiseen, äänittämiseen, levitykseen.

ROCKSKOLAN RF 1.000

Åbo med barn och unga från Åbo med omnejd

för verksamheten i Rockskolan Åbo 2023

SAAMENTUTKIMUKSEN 30-VUOTISJUHLASEMINAARIN TYÖRYHMÄ 2.000

Helsingin yliopisto, keskustakampus

Saamentutkimuksen 30-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2023 kello 12–18. Rahaa haetaan kutsupuhujien matkakustannuksiin, illalliseen ja musiikkiesitykseen.

JUHA SAHI 3.000

Suomi

Tietokirjan kirjoittaminen: Talonpoikaislaivaston rakentajat

TEEMU SALORIUTTA 1.000

Espoo

Kiertävä valokuvanäyttely "Retki suolle", jonka tarkoitus on innostaa ihmisiä suoretkille ja kertoa turvallisesta soilla liikkumisesta

SATEENKAARI-IKKUNA RY 2.000

Helsinki

Missä saan olla, missä saa olla? -projekti. Sateenkaari-ihmisten asunnottomuudesta vuoden 2023 Asunnottomien Yön tapahtumassa.

SEURASAUNA RY 3.000

Helsinki

Sauna kuuluu kaikille! Saunan inklusiivisuuden kehittäminen Seurasauna-hankkeessa, erityisenä kohderyhmänä muualta Suomeen muuttaneet

SIBELIUS-AKATEMIAN LYÖMÄSOITINLUOKKA (9 HLÖ) 5.000

Helsinki/Indianapolis

Tarkoitus: Matka-apuraha Sibelius-Akatemian lyömäsoitinluokan matkaan Percussive Arts Society International Conventioniin Indianapolikseen

SILPPUAJAT-TYÖRYHMÄ 1.000

Kotka

SILPPURI - autofiktiivinen musikaali-performanssi vähemmistöstressistä -teoksen valmistamiseen ja esittämiseen Kotkassa, Helsingissä ja Haminassa 2023

SINI SILVERI 2.000

Helsinki ja Pello

Timo K. Mukan elämäkerran kirjoittaminen.

SKÄRGÅRDSTEATERN R.F. 2.000

Nylands, A°bolands samt A°lands ska¨rga°rd

För att möjliggöra förverkligandet av Skärgårdsteaterns sommarturné år 2023. En båtturné i den syd-finlandssvenska skärgården med pjäsen Bröllopet.

SLOW FOOD HELSINKI RY 2.000

Stor Helsingfors

Skapa nya kontakter för inflyttade och introducera deltagarna i finsk närproducerad mat, vilda örter ätbara växter och svamp, allt vår natur erbjuder.

SPIRA ENSEMBLE RF 1.300

Helsingfors

För beställning av lyrik till ett nytt körverk samt för ordnandet av workshop i Helsingfors med proffskören Vancouver Chamber Choir.

JUHA STENBACKA 3.000

Helsinki

Oppikirjan ajantasaistaminen. Olen ollut oppikirjailija yli 20 vuotta ja kirjoja täytyy aika ajoin mm. uusintapainosten yhteydessä ajantasaistaa.

STIFTELSEN ASPEGRENS TRÄDGÅRD 5.000

Jakobstad

För konstutställningar på Rosenlund

STIFTELSEN KILENS HEMBYGDSGÅRD I SIDEBY SR 3.000

På Kilen i Sideby

Ändamålet med bidraget är att arbeta fram en samlingsförvaltningsplan samt påbörja publicering av katalogiserade föremål på webbsidan.

STÖDFÖRENING FÖR FINSK OCEANSEGLING RF. 6.000

Helsingfors, Åbo, Mariehamn

För att understöda Tapio Lehtinens unga besättning i förberedelserna för 50-års jubileet för det legendariska Withbread Round the World race 2023-24.

STÖDFÖRENINGEN FÖR ROSENLUND R.F, ROSENLUNDEIN TUKIYHDISTYS R.Y 3.000

Aspegrens trädgård och Rosenlunds prästgård

Synliggöra det unika området kring Rosenlunds prästgård o trädgården genom att ordna olika evenemang o upplevelser

SUNDOM BÅT OCH FARLEDSKLUBB R.F. 2.000

Vasa

Vi planerar att uppdatera sjökort för lokala farleder i Vasa skärgård med omnejd. Detta förbättrar sjösäkerheten och gynnar båtlivet i regionen.

SUOMEN CARITAS 5.000

Kenia ja Suomi

Ruokaturvaa ja parempaa toimeentuloa turkana-naisille Kangatothan ja Kerion alueilla Turkanassa, Keniassa

SUOMEN MARFAN-YHDISTYS RY 1.700

Belgia: Antwerpen, Norja: Oslo ja Suomi: Helsinki ja Salo

Kahteen tiede- ja verkostoitumistapahtumaan matkustaminen: uuden tiedon hankinta, tutkijoiden tapaaminen, raportointi yleiskielisesti jäsenlehteen.

SUOMEN MERIARKEOLOGINEN SEURA RY. 8.000

Saaristomeri

Saaristomeren Hylkypuiston perustaminen

SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY 2.000

Partiotapahtumien saavutettavuuden lisääminen henkilöhtaisten avustajien osallistumismaksuvapautuksilla

SUOMEN POHJOISMAINEN TAIDELIITTO - NORDISKA KONSTFÖRBUNDET I FINLAND RY 3.000

Finland

Återupplivning av Nordiska Konstförbundets i Finlands (PTL-NKF) verksamhet, som under pandemin delvis avtog.

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITTO RY 3.000

Pääkaupunkiseudulla

Jengiytymisen ennaltaehkäiseminen somalitaustaisten nuorten keskuudessa

SUOMEN VALOTAITEEN SEURA FLASH RY 3.000

Tampere, Mänttä, Helsinki

FLASH4-biennaalin kuraattorin ja tuottajan työskentely

TAIMINE OY- TEATER TAIMINE 5.000

Svenskfinland

För repetitionsarvoden för skådespelare och koordinering av turnéer för den nyskrivna föreställningen Skvaller, ämnad för årskurserna 1-6.

MARJATTA TAKALA 3.000

Oulun yliopisto

Kerätä erityisopetuksessa olleiden kokemuksia koulusta, kehittää niiden perusteella erityisopetusta ja pohtia sen merkitystä inkluusion aikakaudella.

TAMPEREEN SEUDUN AUTISMIYHDISTYS TSAU RY 3.500

Akaa, Viiala, Iittala, Tampere

Toteutamme lyhytelokuvaprosessiin keskittyvän taidehankkeen yhteistyössä lastensuojelulaitosten ja Pirkanmaan Elokuvakeskuksen vastuuohjaajan kanssa

TAMPEREMISSIO RY 3.000

Tampere

Vauvaperheiden vanhempien yksinäisyyttä ehkäisevien, hyvinvointia ja jaksamista tukevien pienryhmissä toteutettavien asiantuntijaluentojen rahoitus

TEATER JACOB R.F. 3.000

Brandkårshuset i Jakobstad

Verksamhetsbidrag 2023 - teaterproduktion

TEATERFÖRENINGEN 4 FLOORS OF WHORES RF 2.000

Baltic Circle, Cirko Maneesi/Kattilahalli, Helsingfors

Förverkligandet av föreställningen The Church of 4 FLOORS OF WHORES på festivalen Baltic Circle i november 2023.

TEATTERI QUO VADIS 2.000

Alustava: Orimattila, Artjärvi

Ikarossuunnitelma -näyttämöteoksen residenssikuluihin (matkat, tilavuokrat, majoitus ja materiaaleja)

TEATTERIQO 3.000

HELSINKI

"Susi pöksyissä" - Pelon poliittista käyttöä käsittelevän nukketeatteriesityksen pedagogisen materiaalin valmistelemiseen 3-5 luokkalaisille.

TEKSTIILITAITEILIJAT TEXO RY 3.000

Helsinki

“Tekstiili taiteen mediana” (työnimi). Julkitilan tekstiilitaide – asiantuntijaseminaarin järjestäminen. Tekstiilitaiteen tunnettuuden lisääminen.

TIDSKRIFTEN IKAROS 3.000

Åbo

Utgivningsstöd för tidskriften Ikaros

TIERRA/CURA TYÖRYHMÄ 2.000

Tampere, Suomi

Työryhmälle (5 henk.) Tanssiteos TIERRA/CURA tuotantokuluihin

MASI TIITTA 2.500

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö -hanke

Esityksen suunnitteluun ja valmistamiseen

TOISENLAISET SANKARIT 3.000

Tampere ja Fiskars

Toisenlaisia sankareita. Dragen och den gamle gubben som red häst

Skandinaavinen nukketeatteriseikkailun käsikirjoitustyöhön ja suunnitteluun

TUKKATEATTERIYHDISTYS RY 3.000

Tampere

Niskavuoren Heta näytelmän valmistamiseen, espanjalaisen ohjaajan ja assistentti-näyttelijän matka- ja asumiskuluihin ja palkkioihin.

SALOME TUOMAALA-ÖZDEMIR 2.000

Tampere

Vaivoin työssä. Kroonikon kultainen käytösopas työelämään - tietokirjaan hyvistä työelämäkäytännöistä osatyökykyisten ja kroonikoiden näkökulmasta

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKI RY 4.000

Helsinki

Refugee Film Festivalin järjestäminen

ILAYDA TUTER 2.000

Turku University

KiVa Antibullying Program

Implementing in Turkey- licensing procedure

UKRAINALAISTEN YHDISTYS ITÄ-UUDELLAMAALLA RY 3.000

Borgå

Positive integration för alla, ge en guldkant i vardagen genom social samvaro och kulturellt utbyte mellan olika kulturer.

ULOSKUTSUTUT RY 4.000

Etelä-Pohjanmaa

Vähävaraisille suunnatun ruoka-aputyön mahdollistaminen ja jatkaminen Etelä-Pohjanmaalla osa-aikaisen työntekijän palkkaamalla

UNGMARTHA 3.000

Svenskfinland och på Åland

för verksamhet (temadagar, kurser) för barn i grundskoleåldern där hälsosam kost, ekologi, ekonomi, hantverk och välmående är huvudteman

VAASAN KAUPUNKI, KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT 2.000

Vaasa

Pohjanmaan suurin kirjallisuustapahtuma Vaasan LittFest 17.-19.11.2023

VAASAN MERIHISTORIAN YHDISTYS RY VASA SJÖHISTORISKA FÖRENING RF2.000

Strömminsbådan, Maalahti

Strömmingsbådanin majakkasaarella sijaitsevan sumumerkinantoaseman ulkolaudoituksen ja vesikaton korjaus, ikkunoiden korjaus

VAUVASUOMI RY 3.000

Helsingin Musiikkitalo, kymmenissä kohteissa Suomessa, mm. Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa

Seitsemäs Vauvan päivä järjestetään Helsingissä ja muualla Suomessa, jossa vauvaperheet saavat hyviä kohtaamisia, tietoa, iloa ja yhteisöllisyyttä.

VEGA-STIFTELSEN SR 36.000

Jakobstad

Delfinansiering av förprojekt från Aktion Österbotten/EU Leader - hitta finansiering till byggande av skeppshall för krigsskadeståndsskonaren Vega

PETRA VEHVILÄINEN 3.000

Helsinki/Porvoo

Taiteelliseen työskentelyyn ja yksityisnäyttelyn järjestämiseen Porvoon Taidehallissa maaliskuussa 2024

VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ 3.000

Suomi ja Tansania

Tasa-arvosuunnitelmat ja seksuaalisen häirinnän vastainen työpaja mediataloille Tansaniassa

VILD 2.000

Repetitioner på Malakta i Malax. Turné i hela Svenskfinland

för att kunna framföra den musikaliska berättarföreställningen VILD till ett subventionerat pris till mindre föreningar och kvinnogrupper våren 2024.

VILLA KARON YSTÄVÄT RY 7.000

Suomi ja Benin

Villa Karon vaikuttavuusselvitys

VILLOVEEGA 3.000

Turné i Finland

För att turnera med nykomponerad pop-jazzmusik på Grundsprååtji (Karlebydialekt)

VÄGLEDNINGSVERKSTAD RF 5.500

Espoo, pääkaupunkiseutu

Hankkeella jolla on ehkäisty NEET nuorten syrjäytymistä liikuntakasvatuksen avulla, haetaan hankkeessa saatujen hyvien kokemusten perusteella jatkoa.

VÄSTANFJÄRDS BYARÅD R.F. 2.000

Kimitoön

Digitalt skeppsbyggnads- och sjöfartsarkiv. Västanfjärds byaråd vill dokumentera material

genom att insamla och fotografera sjöfartsföremål/foton/brev

VÄSTNYLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN R.F 1.000

Raseborg

För Teaterskolan Konfettis scenframställningar, demon och uppvisningar

W A U H A U S RY 3.000

Helsinki, Kuopio ja Oulu

Huolenpidon piirit -esitystapahtumien toteutus

BJÖRN WALLÉN 3.600

Ingå samt arkiv/intervjuer i Närpes, Åbo, Helsingfors.

Syftet med projektet Fredfostran genom folkbildning är att sammanställa en pamflett om behovet av fredsfostran utgående från Edvin Stenwalls idéer.

WAVA-INSTITUTET 1.500

Jakobstadsregionen

för utvecklande av Wava-institutets ordkonst i Jakobstadsnejden under perioden 1.8.2021-31.7.2024. Ansökan gäller läsåret 2023-2024.

WE WHO SMILE 3.000

Hämeenkyrön hybridiyksikkö (Suomen Punainen risti)

Luontoyhteyttä ja kotoutumista vahvistavaan taidehankkeeseen Suomeen alaikäisinä yksin tulleille turvapaikanhakijataustaisille nuorille

WELTEK SUKELLUS OY 2.000

Ruovesi

Vedenalaisen mittauspoijun rakentaminen ja asennus sekä nettisivujen luonti mittausverkostolle. Poijuilla mitatataan vedenlämpötilaa eri syvyyyksissä.

WESSÖ FBK 1.000

Borgå, Vessölandet

Wessö fbk börjar med ett sommartorg vid sin station. Från landsbygden har tagits all servic och det här är en plasts där flera generationer träffas.

YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI / NOVIA 6.000

Norden

För utvecklande av nationella och internationella nätverk samt skapande verkstäder inom musik i förbindelse med en ny Masterutbildning.

YAMAMOTO YUKINA 1.500

My atelier space in Jyväskylä

To start my exhibition research and organising workshop

ÅLANDS FÅGELSKYDDSFÖRENING R.F. 20.000

Lemland Lågskär

Restaurering och renovering av kakelugnar och vedspisar i fyrvaktarhuset samt förnya stuprännorna och lappa hål i taket bredvid skorstenar på Lågskär

HELENA ANNA CHRISTINA ÖST 2.500

Jakobstad

Research och manusarbete för dokumentärfilmsprojekt

ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP R.F. 4.000

Österbotten (Karleby-Kristinestad)

för "Beredskap i Österbotten"; via informationsförmedling och

utbildning bidra till ett ökat kunnande om beredskap i vårt närsamhälle och hembygd.

ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP R.F. 2.500

Österbotten

Farmer Time Finland främjar våra kommande beslutsfattares, dvs barn och ungas, kunnande om finländsk primärproduktion och livsmedlens ursprung.

ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP R.F. 3.000

Understöd söks för artiklar och podcasts som berör aktuella forskningsrön inom primärnäringarna.

ÖTÖKKÄAKATEMIA 5.400

Oulun yliopisto

Wikipedia-työpajan järjestäminen / Ötökkäakatemia-tiedeviestintäprojekti