Otto A. Malm Foundation (1.7.2022)

Grants for scientific research 2022

Total 97 grants, 872.310 euros

FM, PM ALDRIN SALSKOV SALLA 7.500

Duke University

För forskningsprojekt om epistemiska vanor inom queerfeministisk forskning. Projektnamn "Epistemic Habits in Queer and Feminist Studies"

MSc ANTIKAINEN HENRI 13.000

Rutgers

PhD thesis on astrocytic TFEB as a modulator of brain homeostasis, epileptic seizures and traumatic brain injury outcomes

Lääketieteen lisensiaatti AULANKO IDA 12.500

Helsinki

COVID-19-pandemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin

FM BACKER JOHNSEN HANNA 5.000

Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors

För forskarstudier på heltid vid doktorandskolan MuTri vid Sibelius-Akademin samt för att arbeta på min doktorsavhandling inom musikpedagogik.

Doctoral degree (PhD), University of Eastern Finland BELIAEV ANDREI 15.000

University of Eastern Finland

Design and development of novel ionic triplet emitters for luminescent solid-state lightning

Doktor BERNANDER RASMUS 15.000

Helsingfors universitet

Studie i komparativ Bantu-lingvistik: "The expression of modality in East African Bantu with a special focus on Swahili"

FD BISTRÖM ANNA 5.000

Nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Fjärrläsningar av den svenska litteraturen i Finland – metadataperspektiv på författarskap och tidsperioder

Master's degree in Pharmaceutical Chemistry and Technology BITI ANISA 1.260

Department of Chemistry, University of Helsinki

A travel grant needed to attend the World Molecular Imaging Congress 2022 in Miami,USA.

Filosofie magister BJÖRKSTRÖM KIM 13.000

Åbo Akademi

Doktorsavhandling i fysik: Electrical Detection of Biomarkers Using a Single-Molecule Transistor Platform

M.Sc. CENTANNI ALESSIA 1.260

University of Helsinki, Department of Chemistry

Participation in Summer School and TERACHEM 2022, the International Symposium on Technetium and Other Radiometals in Chemistry and Medicine

Ph.D. in Education CHAN KO WAI 5.000

Faculty of education at the University of Lapland

Exploratory sequential mixed methods study about enhancing psychosocial wellbeing through YouTube videos: Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR)

Master of Science GARCÍA ARROYO MICHELLE 13.000

Faculty of Biological and Environmental Sciences

Doctoral research on the conservation of biodiversity in urban areas in Finland through the study of bird communities

Filosofie magister GRANBERG ANDREAS 5.000

Åbo Akademi

För slutförande av doktorsavhandlingen "Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia".

Master of Science HALONEN ANU 13.000

Oulun Yliopisto

Levittäytyminen muurahaisten superkolonioissa: ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä luonteen vaikutus kuningatarten strategioihin

Filosofian tohtori HANNIKAINEN MATTI O. 10.000

Helsingin yliopisto

Kalan kulttuurihistoria Suomessa 1870-luvulta 2010-luvulle

Psykologian maisteri HAVERI LAURA 13.000

Turun yliopisto

Pikkukeskosena syntyneiden nuorten toiminnanohjaus, työmuisti ja akateeminen suoriutuminen 11–17 vuoden iässä (PIPARI-osatutkimus)

VTM HELLEVAARA MIIKA 13.000

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto

Metaphysics of nature and the notion of good society in Hobbes's and Spinoza's early modern theories of the state

Filosofian maisteri HOLOPAINEN IDA 13.000

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)

Mikrobiomin alueellisen vaihtelun mallinnus ja sen yhteydet sydän- ja verisuonitauteihin Suomen väestössä.

Filosofian maisteri HOLOPAINEN REETA 6.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimus luonnon merkityksistä Eila Kivikk'ahon runoudessa

TtM HUBLIN LINDA 13.000

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää näyttöön perustuva yhteisen kliinisen päätöksenteon oppimiseen tarkoitettu opetusinterventio

Yhteiskuntatieteiden tohtori HUPLI ALEKSI 15.000

Tampereen yliopisto

Kannabinoidien lääkinnällinen käyttö Suomessa - monitieteellinen tutkimusprojekti tosielämästä

FM HUTTUNEN KAAPO 13.000

Turun yliopisto

2000-luvun audiovisuaalisen nordic noirin musiikki ja äänisuunnittelu

Filosofian maisteri HYNNÄ-GRANBERG KAISU 3.000

Turun yliopisto

The Feeling Body in Media. Affective Encounters with Body Positivity

PhD INGUTIA ROSE 15.000

Department of Economics and Management, University of Helsinki

Water scarcity and the adoption of rainwater harvesting technologies for food security and domestic use: women farmers’ experience in rural Kenya.

Msc ISLAM KHIRUL 6.500

Biotechnology, Department of Biochemistry, University of Turku Medisiina D, D6, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, Finland

New nanoparticle aided glycovariant biomarker tools to detect Extracellular vesicles as a liquid biopsy for early diagnosis of bladder cancer

Filosofie doktor i teoretisk fysik JANSSON VILLE 1.000

Helsingfors

Seminarium och middag i samband med Fysikersamfundet i Finland rf:s 75-årsjubileum.

PsM JUNTTILA KATJA 13.000

Helsingin yliopisto

Puhutun vieraan kielen oppiminen ja sen neurokognitiivinen perusta lapsilla

TtM KARIHTALA TIINA RIITTA 5.400

Jyväskylän yliopisto

Etäohjausinterventio fyysisen aktiivisuuden ja työstä palautumisen edistämisessä päiväkotityöntekijöillä - randomoitu kontrolloitu tutkimus

Filosofian tohtori KAUKO MIKKO 15.000

Turun yliopisto, pohjoismaiset kielet

Suson "Jumalallisen viisauden mittaaja" keskiaikaisena ruotsinnoksena

FM KAUKONEN EMIL 1.000

Allmän historia, Åbo Akademi

För slutförande av doktorsavhandlingen "Bridges to Barbary: The Swedish Consulate in Morocco 1787–1822", inklusive besök till Lunds universitet.

Filosofian tohtori (väitös 25.3.2022) KEKKI MINNA-KERTTU 15.000

Oulun yliopisto

Edith Steinin yhteiskuntafilosofia ja eurooppalaisen yhteiskunnan kehitys

KT, FM KERVINEN ANTTONI 5.000

Oulun yliopisto

Increasing attentiveness towards biodiversity through authentic science education

FM KILPELÄINEN VEIKKO 13.000

Jyväskylän yliopisto

Toimijuus ja kaupunkitilan ymmärtäminen Helsingissä kustavilaisella ajalla ja autonomian ajan alussa (n. 1770-1820)

Teologian maisteri KINNUNEN MOONA 13.000

Helsingin yliopisto

The Queer Gender of Jesus in the Gospel of John -väitöskirja

VTT KONTULA OSMO 20.000

Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Tieteellinen tutkimus parisuhteiden seksuaalista hyvinvointia selittävistä ja edistävistä asioista.

Filosofian tohtori KORELIN KATJA 7.500

Helsingin Yliopisto

Postdoctoral research on novel combination therapies for head and neck cancer

YTM, TM KOURI SUVI 15.000

Jyväskylän yliopisto

Postdoc-tutkimus suomalaisten upseerien työuupumuskokemuksista sekä uupumukseen johtavista rakenteellisista ja kulttuurisista tekijöistä

Filosofian maisteri KUKKONEN JONNA 13.000

Turku, Saaristomeren kansallispuisto, Parainen

Erittäin uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen ennallistaminen Turunmaan saaristossa.

PhD KUMAR ANIL 10.000

Institute for Molecular Medicine Finland

I am applying for a Otto A Malm Foundation grant to get essential support from August to December of 2022, when I will write the manuscript.

fil. maist., dipl.ins. KUOKKALA JUHA 5.000

Helsingin yliopisto

Näkökulmia saamelaiskielten verbinjohdon historiaan

MA Futures Studies KWAZEMA MARTINS 10.000

Abo Akademi University.

Research visit and presentation at 'Anticipation 2022' : 4th International Conference on Anticipation (16-18 November 2022 Tempe, Arizona USA).

Valtiotieteiden maisteri LAINE SAMULI 10.000

Turun yliopisto - Eduskuntatutkimuksen keskus

Paikallispoliittinen neuvottelu- ja päätöksentekokulttuuri viiden suomalaisen kunnan ja kaupungin luottamushenkilöiden näkökulmasta 2000–2021

Msc LAMBAI ALOSHIOUS 13.000

Faculty of Engineering and Natural Sciences, Tampere University

In-Situ Micromechanics to enhance Additively Manufactured Steels: A fundamental approach towards Materials Design for structural parts

Filosofian maisteri (Bio-ja Ympäristötieteellinen tiedekunta) LANKINEN TUULI 13.000

Helsingin yliopisto, Auditory physiology group,MIBS

Synapsituhon esto kuuloelimen aistinsoluissa: ER stressin yhteys vaurion syntyyn ja kemiallisen saperonin rooli sen estossa

HTM, hallintotieteen maisteri LEHTIMÄKI MIKKO JAAKKO 5.000

Vaasan yliopisto

Väitöstutkimus: Työkuorman hallinta nopeissa työveneissä. Monitieteellinen tutkimus, joka sijoittuu turvallisuustutkimuksen alalle.

Master LI JING 2.000

Faculty of Technology and Faculty of Science; University of Oulu

Study of the feasibility of the industrial application of the sustainable construction material geopolymers by NMR methods

PhD LINGAIAH SHILPA 15.000

University of Oulu

Post-doctoral research on the long-term hepatic and extra-hepatic health consequences of gestational diabetes mellitus.

fil. maist. LINKAMO JAAKKO ANTERO 2.000

Vaasan yliopisto, johtamisen akateeminen yksikkö, aluetieteen oppiaine

Väitöskirjatutkimus itäeurooppalaisesta kotiseutututkimuskompleksista (1850–1937)

Kulttuurituottaja (YAMK) LUOSTARINEN NINA 13.000

Lapin yliopisto

Taideperustaisten menetelmien käyttö paikkaempatian aikaansaamiseksi. Artikkeliväitöskirjan yhteenvedon kirjoittaminen.

Valtiotieteiden maisteri LUOTONEN AINO 6.500

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta

Aikuisten perhekäsityksiä ja läheissuhteita käsittelevän väitöstutkimuksen viimeistely

MSc of biomedical sciences: Molecular biotechnology and diagnostics MAHRAN RANDA 13.000

Chemistry department, University of Turku

Doctoral thesis entitled: Analytical functional chemical tools for monitoring guanosine triphosphate (GTP) and associated binders

Master Degree of international and comparative Law MANTEGHI MARYNA 5.000

Faculty of Law, University of Turku

I am applying for the grant to be able to cover my living expenses while I am writing my dissertation

Master MEI YING 6.000

Department of psychology of University of Jyväskylä

The grant will be applied to personal daily living expenses including rent, food, clothes, etc.

FM MIKKONEN HEIKKI 10.500

Tampereen yliopisto

Talouskasvun teorian ja kasvupolitiikan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Doktorand MORNEY ELISABETH 3.000

Distans i hemmet

För slutförande av doktorsavhandlingen Elements in the Creative Process in the Innovation of Television Formats and Factors Influencing the Result

MSc MUHONEN JATTA 5.000

Helsingin yliopisto

Urheilijoiden hyvinvointi ja kaltoinkohtelu urheilussa/Athlete’s wellbeing and maltreatment in sports

Oikeustieteen maisteri MYKKÄNEN MERILII 6.000

Helsingin yliopisto

Religious Minorities in Finland – Discrimination Based on Religion and the Actualization of Religious Freedom of Finnish Muslim and Jewish Populations

MSc, PhD NAGAEVA ELINA 13.000

Pharmacology Department, University of Helsinki

Doctoral thesis completion: "Comprehensive characterization of a newly described somatostatin-expressing neurons in the midbrain reward region"

Master of Science NGUYEN NGA 13.000

Department of Ecology and Genetics, University of Oulu

‘Omics’ approaches for understanding fruit development and ripening process in wild bilberry (Vaccinium myrtillus L.)

FT NIEMI ANU 6.000

Helsingin yliopisto

Kiinan Tang-kauden puhekielisen runokokoelman kääntäminen englanniksi ja sen pohjalta tehty tutkimus.

Doktorand NYSTRÖM JOEL 6.500

Ämnet cellbiologi vid Åbo Akademi i Åbo

För doktorsavhandling i cellbiologi med titeln "Keratinfilament som upprätthållare av intracellulär organisation i tjocktarmsepitelceller"

VTM OLKKOLA MAARIT 4.800

Espoo ja Helsinki

Väitöskirjatutkimus neuvolajärjestelmän perustamisen pitkäaikaisvaikutuksista sekä post-doc -tutkimus pakkomuuton ylisukupolvisista vaikutuksista

Doctoral Degree in Law OPOKU ACQUAH AMA BOTWEWA 6.000

Department of Social Science & Business Studies, University of Eastern Finland Law School

The Fiduciary State Shareholder in the Sub-Saharan African Petroleum Industry and Fundamental Rights of Citizens.

MSocSc LLB OSSO BERFIN NUR 6.000

University of Helsinki

Dissertation work that examines the interplay between the externalization of migration management and migrants' access to their rights and justice

M.Sc. (Tech) PALLASAHO SATU 13.000

University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry and Developmental Biology

Glycosylation-Dependent Control of RNA Polymerase II in Lethal Prostate Cancer

Master PASHAKHIN SERGEI 2.000

Helsinki University, Faculty of Arts

The purpose of the stipend is to finance my living and working expenses as a Ph.D. student at Helsinki University.

filosofian tohtori PERÄMÄKI ANNA-LEENA 15.000

Turun yliopisto, kulttuurihistoria

Kirjoituksia miehitetystä Pohjolasta. Miehitysajan kokemus Norjassa ja Tanskassa toisen maailmansodan aikaisissa omaelämäkerrallisissa aineistoissa

Tekniikan tohtori PIHLAJAMAA MATTI 15.000

Oma tutkimus (virkavapaa työstä Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä)

Yhteiskunnallisten yritysten vaikuttavuus – tutkimus julkisten hankintojen roolista yhteiskunnallisten innovaatioiden leviämisessä

Master Degree PONOMAREVA EVGENIIA 13.000

Department of Applied Physics

The grant is applied for 6-month financing of work on the doctoral thesis "Laser-induced plasma as a versatile tool of light manipulation".

Filosofian maisteri PYYKKÖ KATARIINA 13.000

Helsingin yliopisto

Englannin kielen rooli korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden naisten kotoutumisessa, työllisyydessä ja osallisuudessa Suomessa

Filosofian Maisteri Geologi RAMA MIRADIJE 4.350

Åbo Akademi

The purpose aim of this study is to investigate the clay mineral vermiculite modified with heat for recovering ammonium nitrogen from wastewaters.

FM RAPO NIKLAS 6.000

Åbo Akademi

Modern urbanhistoria

M.Sc. RAUNIYAR KHUSHBU 13.000

Faculty of Pharmacy, University of Helsinki

A hyperbright tag for the real-time in-vivo tracing of low-abundance secreted proteins

Diplomi-insinööri RIITAMAA CHRISTIAN MATINPOIKA 5.000

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi

Hammaslääketieteen lisensiaatti RISTANIEMI JENNI 3.800

Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimus "Yläkulmahampaan puhkeaminen, siinä esiintyvät poikkeamat sekä muita hampaiden kehitykseen liittyviä poikkeamia"

FM ROSTI HANNA 10.000

Helsingfors Universitet

Letandet efter ny trädhyraxart i Tanzania

FT, Dosentti RUUSKANEN ARI 7.500

Suomenlinna

Historiallisiin laivanhylkyihin kohdistuvan komposti-ilmiön tutkiminen ja sen merkitys.

PhD SAARELA MIRKA 7.500

University of Jyväskylä

Addressing Discrimination in Algorithmic Decision-Making

Master degree SALEH LANGE YAKUBU 13.000

Department of Chemistry University of Turku

Organometallic Oligonucleotide Conjugates as Artificial Ribonucleases

FT SALMELA ELINA 2.200

Turun yliopisto

Matka-apuraha kahteen tutkimusvierailuun Max Planck -instituutissa Leipzigissa, Saksassa

Filosofian tohtori SALONEN PASI 1.480

Turun yliopisto

Teollisesti merkittävien hapetusreaktioiden katalyysi molybdeeni-, volframi- sekä vanadiini-aminofenolaatto kompleksiyhdisteillä

FT SARPARANTA JAAKKO 2.800

Folkhälsanin tutkimuskeskus

Esitys World Muscle Societyn konferenssissa (Halifax, Kanada)

Filosofian Maisteri SOUKKA TAPIO 4.000

Oulun yliopisto

Kullan ja platinaryhmän alkuaineiden malmigeologian nanomineralogiset prosessit

Filosofian maisteri SUVANTO MAIJA 6.000

Viral Zoonooses Research Unit, Lääketieteelinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Uusien suomalaisista hyttysistä eristettyjen orbivirusten kuvaileminen.

Postdoktoral forskare SVENSSON JONAS 7.000

Finland

Ljusabsorberande partiklars effekt på snöavsmältningen i centralasien

Psychology MA SZEBENI ZEA 13.000

Swedish School of Social Sciences

Doctoral research: The appeal of disinformation – personality, visuals and psychological ownership

Filosofian tohtori, dosentti TÖRMÄ ILKKA 1.000

Turun yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matka ICALP-konferenssiin (International Colloquium on Automata, Languages and Programming)

PhD UNAL ABADAY DIDEM 15.000

University of Helsinki

postdoctoral research on Muslim Women's Gendered Experiences of the Covid-19 Outbreak in Finland

Yhteiskuntatieteiden maisteri VADÉN SALLA 13.000

Tampereen yliopisto

Ilmastonmuutokseen epäilevästi tai välinpitämättömästi suhtautuvat nuoret: Ilmastonmuutos nuoria jakavana kysymyksenä

FT, dosentti VALKEAPÄÄ LEENA ELINA 5.000

Vapaa tutkija

Piirtäjä Agnes Nordenskiöldin (1869-1901) elämänvaiheiden selvittäminen ja katsausartikkelin kirjoittaminen

Kasvatustieteen maisteri VIRTANEN JAEL 13.000

Helsingin yliopisto

MENTALISAATIO JA LAPSEN HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN. INTERVENTIO PSYKOEDUKAATIORYHMÄN VAIKUTUKSESTA VANHEMMAN JA ERITYISLAPSEN VUOROVAIKUTUSSUHTEESEEN.

Filosofian maisteri, Terveystieteiden maisteri VISKARI TIA 13.000

Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Väitöskirjatutkimus: Fyysisen aktiivisuuden edistäminen koulussa lasten mielenterveyden tukena.

FM VÄLIMÄKI ISA 7.000

Tampereen yliopisto

Animals and Human Identity in 21st Century English-Canadian Bildungsromane

KM, FL WALLDÉN SARI HELENA 8.500

Tampereen yliopisto

Tutkin väitöskirjassani käyttäjähyväksyntää eli käyttäjän uuden teknologian käyttöhalukkuutta ja omaksumista koko teknologian elinkaaren ajan.

VTM, FM WANG MARIA 4.960

Hanken School of Business

Ympäristöön liittyvien yritystukien vaikutukset

Master of architecture WESTERHOLM NINNI 11.000

Graduate School of Industrial Timber Construction, Faculty of Built Environment

PhD in industrial wood construction through the circular economy lens

MSc ZAGIDULLIN BULAT 13.000

Faculty of Medicine (Research Programs Unit Systems Oncology). Institute For Molecular Medicine Finland (FIMM)

Doctoral research and thesis completion: "Machine learning for drug combinations and survival analysis in cance