Stipends granted 2018


Stipendier / Apurahat / Grants 2018


Filosofian tohtori JUHA AALTO 4.000

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen Laitos

Mikroilmaston merkitys Arktisten alueiden ilmastonmuutosta puskuroivana tekijänä


Psykologian tohtori KIA AARNIO 5.000

kotitoimisto, Helsinki

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi – suomalaisen tutkimustiedon jakaminen kansainväliselle yhteisölle


MD, MPH ANDREW O. AGBAJE 13.000

Institute of Biomedicine, Faculty of Health Sciences, University of Finland

Cardiorespiratory fitness, physical activity, and genetic predisposition in relation to cardiometabolic and arterial health in children


doktorand CATARINA AHLVIK 5.000

Hanken Svenska handelshögskolan

Mindfulness på arbetsplatsen


MIREILLE AL RAHI 2.000

Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34, 20100 Turku, Finland

Field research on Iraqi social networks (refugees, asylum seekers, Finnish citizens, legal residents) living in the city of Turku, Finland.


MSc in Biosciences IDA ALANKO 2.000

Medical Microbiology/University Medical Center Utrecht - Netherlands

I am applying for a travel grant to make a short-term research visit (1 month) to University Medical Center Utrecht, Netherlands.


VTM / MSc HUPLI ALEKSI 6.000

Tampereen yliopisto

Psykofarmakologista terapiaa ja tehostamista medikalisoidussa informaatioyhteiskunnassa


Filosofian maisteri RIIA ANNALA 6.500

Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatyön "Aromaattisten oligoamidifoldameerien konformaatio- ja kompeksaatio-ominaisuudet" viimeistely


FM DANIEL ANTFOLK 4.000

Åbo Akademi och Åbo Bioteknikcentrum

För doktorsavhandlingen: Modifiering av Notch signaleringen under angiogenes och cancer


M.Sc RABBIL BHUIYAN 13.000

Department of Forest Sciences, University of Helsinki

To prepare an innovative research tool to facilitate large-scale inventorying of fine-root production in carbon rich peat land forests


PhD MAREK BUDZYNSKI 6.000

Cell Biology, Åbo Akademi University

Elucidating function of nuclear Talin 1 in tumorigenesis and metastasis


JD, EM JOHAN BÄRLUND 5.000

För arrangerande av den nordiska konferensen "Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten" (Nordiska Förmögenhetsrättsdagar)


Master's Degree in Music Therapy ELSA CAMPBELL 5.000

Department of Music, Art and Culture Studies. (Project location: Seinäjoki Central Hospital)

Research Project Title: Music and Vibroacoustic Therapy in the treatment of Chronic Pain: The Testing and Development of an Operational model


Doktorand SUNDGREN CAROLINE 6.000

Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

Supply chain structures as means to promote energy efficiency


Master of Education (Applied Psychology) YE CHAOXIONG 6.000

Department of Psychology, University of Jyväskylä

PhD project: Memory for socio-emotional stimuli in depression


MSc LEILA SOFIA COELHO RATO 1.000

Åbo Akademi, Biosciences

Travel grant to attend the Hands-on Flow Cytometry EMBL course


Doktorand SOLVEIG CORNÉR 5.000

Helsingfors universitet

För att slutföra arbetet med min doktorsavhandling i universitetspedagogik. Planerad disputation våren 2019.


M.Sc ALEJANDRO DA SILVA 6.000

Faculty of Science and Engineering, Department of Cell Biology, Åbo Akademi University

(Talin 1: A novel nuclear mechanosensor)


FT, VTT, dosentti MIRKKA DANIELSBACKA 5.000

Turun yliopisto/Väestöliitto

Sukupolvien ketju 3. Pitkittäistutkimus suomalaisista suurista ikäluokista ja heidän aikuisista lapsistaan


PhD KONSTANTIN DENESSIOUK 7.500

Åbo Akademi University, Pharmaceutical Sciences

Design of novel antibacterial agents: A new approach for pathogens with multiple virulence factors


Filosofian maisteri KATI DRUSHININ 6.000

Oulun Yliopisto

Kollageeni prolyyli-4-hydroksylaasi tyyppi I:n ja II:n merkitys solunulkoisen välitilan organisaatiossa ja kollageenisäikeiden muodostuksessa


Masters Degree, Social and Public Policy DAVID EDWIN 6.000

Department of Social Research, University of Helsinki

PhD Research on customary land, Topic: Transformation of rural to urban land for housing: The case of Tamale Metropolitan Area in Northern Ghana


Doc. FD. FILIP EKHOLM 1.000

Oxford-Liverpool

Resestipendium för deltagande i 7th EuCheMS chemistry congress


FT JOHANNA ENGLUND 12.000

Karolinska Institutet

Soluväliaineen merkitys rintaepiteelin normaalissa toiminnassa ja rintasyövän synnyssä


Politices magister JOHNNY ENGSTRÖM 6.000

Åbo Akademi, Vasa (Academill, B411)

För doktorsavhandling om nordisk populism


PhD candidate NASIM FAZEL MODARES 7.000

Water Resources and Environmental Engineering Research group, University of Oulu

Environmental and economic impact assessment of climate change on agricultural water resources management adaptation policies


PsT MARJO FLYKT 10.000

Tamperereen yliopisto

Perhekeskusten vauvaperhepalveluiden vaikuttavuus vanhempien hyvinvointiin, perhesuhteisiin ja lapsen kehitykseen


Tekniikan tohtori HELENA FORSMAN 13.000

Hyvinkää

Taantuma ja kasvu: Miten yritys onnistuu kasvamaan taantuman vallitessa?

Osa 2: Tapaustutkimus Suomen, Iso-Britannian ja Irlannin lamakasvajista.


FM MALIN FREDRIKSSON 10.500

Åbo Akademi

för avhandling i religionsvetenskap om hur rasistiska hatbrott hanteras i det finländska rättssystemet


PhD SUSANA GARCIA 7.000

Biotechnology Institute

Basic research in the field of neuromuscular degenerative disorders caused by toxic repeat RNAs. Research focuses on role of metabolic dysfunction.


Fil. dr ANTON GRANVIK 7.000

Helsingfors / Leuven

On the origins of the shell noun construction in Spanish and Portuguese: quantitative methods and diachronic syntax.


KM, FT ARTO GRÅSTÉN 5.000

Jyvaskylan yliopisto & Tasmanian yliopisto

Social Competence and Moderate to Vigorous Physical Activity of Finnish School-Aged Children through a Creative Physical Education Intervention


Doktorand SAM GRÖNHOLM 5.000

Åbo Akademi Statsvetenskapliga institutionen

Slutförande av doktorsavhandling


Post-Doc. JOSEF GULLMETS 2.000

Helsingfors Universitet

För att delta i en EMBO-kurs i Light Sheet Microscopy i Dresden 1-15.8 2018


MSc RUSLAN GUNKO 13.000

The Doctoral School in Environmental, Food and Biological Sciences,

State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach


Valtiotieteiden maisteri HEIDI HAANILA 13.000

Turun yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Miten 'minä' määritellään? – Neurofilosofinen analyysi itsetietoisuudesta


MMT HANNU HAAPALA 1.500

Matka-apuraha EurAgEng2018 konferenssiin. Oma esitys: Ammonia Emissions from Dairy Barns in Finland. Osallistuminen EurAgEngin neuvoston kokoukseen.


Filosofian tohtori MARKO HAKANEN 10.000

Jyväskylän yliopisto

Valtakunta kuilun partaalla: Ruotsin valtaneuvoston merkitys interregnumin (1632–1644) aikana


MSc candidate EVELIINA HANSKI 7.000

Oxfordin yliopisto

The role of microbiota, environmental factors and host condition in mass mortality events of the critically endangered saiga antelope


Master of Science KIRAN HASYGAR 4.000

Institute of Biotechnology/Center of Excellence in Stem Cell Metabolism/Department of Genetics/University of Helsinki

ERK7, a putative oncotarget, is a novel regulator of insulin signaling, tissue growth and lipid metabolism


filosofie doktor SVANTE HENRIKSSON 2.000

Meteorologiska institutet

En experimentell klimatsimulator


Filosofian maisteri ANNA HUHTALA 13.000

Tampere

Väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkinen käsittely Suomessa 1920-1930 -luvuilla.


FT ANU HYYSALO 4.000

Helsingin yliopisto

CDNF-kasvutekijän käyttö Amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) hoitoon ihmisen C9ORF72 iPSC-solumallissa sekä hiirimallissa.


YTM, Kauppatieteiden jatko-opiskelija MARKKU HÄNNINEN 13.000

Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteen tohtorikoulu

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa terveysrobotiikan ekosysteemin eri toimijoiden arvon tuottamista systetisoiva liiketoimintamalli


valtiotieteiden maisteri SUVI IGNATIUS 6.000

Helsingin yliopisto

Arvot luonnonvarojen kestävän käytön ja hallinnan sosiokulttuurisena avainulottuvuutena: tarkastelussa Itämeren kalastuspolitiikka


Filosofian maisteri TERO IJÄS 6.000

Helsingin yliopisto, käytännöllinen filosofia

Synteettisen biologian filosofista perustaa käsittelevä väitöskirja, väitöstyön loppuunsaattaminen


Diplomi-insinööri LAURA INHA 13.000

Tampereen Teknillinen Yliopisto

Käytännön toimintatapojen kehittäminen vesihuoltopalveluiden sopeutumiskyvyn ja vakauden takaamiseksi.

Policies for resilient water services.


Dr MASOUD ISANEJAD 7.500

Kuopio Musculoskeletal Research Unit

Musculoskeletal deterioration and comorbidity among the elderly


FM JUULIA JAULIMO 7.500

Helsingin yliopiston Filosofian, taiteen ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma

Maailmaton romaani: Samastumattomuuden poetiikka Markiisi de Saden, Georges Bataillen ja Kathy Ackerin romaaneissa


Master of Science CHING JIAN 7.000

Faculty of Medicine

Intestinal microbiota, gut permeability and metabolic endotoxemia in insulin resistance and metabolic diseases


Master of Arts in Popular Culture Studies STEVEN JONES 5.000

Department of Musicology

Popular Music and Class Inequality in Neoliberal Britain


Filosofian maisteri MIKAEL JUNTUNEN 6.300

Oulun yliopisto

Uudentyyppisen säteilyilmaisinteknologian, fotonilaskennan, soveltaminen sydämen matalan säteilyannoksen tietokonetomografiaan


Filosofian maisteri JARI JÄRVI 3.000

Itä-Suomen yliopisto,Joensuu

Väitöskirja Neuvostoliiton Itämeren laivaston ilmavoimien toiminta Baltiasta

Suomeen tukikohtakautena.


Masters in Science/ Filosofian maisteri TIINA JÄÄSKELÄINEN 11.000

Hanken School of Economics, Management & organisation

Full-time PhD studies on "Recognition for indigenous ways of life and competing development strategies in the Finnish Sámi homeland"


FD AHLSVED KAJ 5.000

Jag är fri forskare (affilierad med Abo Akademi och forskningsföreningen Suoni ry.)

Forskningsprojektet "Den finländska idrottspublikens utveckling och klingande praktiker".


Master of health sciences (public health) SUSHMITA KATUWAL 6.500

Department of health science, University of Tampere.

Stipend application for doctoral research work on breast cancer with the topic "Multivariate etiology of breast cancer; Register-based studies"


FM EMIL KAUKONEN 660

Åbo Akademi

Beställning av digitaliserat källmaterial för doktorsavhandling.


VTM RUTA KAZLAUSKAITE 600

Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, University of Helsinki


PhD defense costs for a project "Towards an Embodied History: Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian past"


Fil. dr KASPER KEPSU 10.000

Helsingfors universitet / Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning

För en populärhistorisk bok om det Donnerska huset vid Norra kajen 12 i Kronohagen samt professor och senator Otto Donner.


Psykologian maisteri VALENTINA KIESEPPÄ 6.000

THL

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen käyttöä verraten suomalaissyntyiseen väestöön.


Kasvatustieteen maisteri SARA KOKKONEN 5.000

Turun yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Suomalaisen tyttökirjallisuuden pedagoginen merkitys


Filosofian maisteri JOANNA KOSONEN 13.000

Åbo Akademi

Taustatekijöiden yhteys kommunikointihäiriöisten lasten tunteiden tunnistamisen vaikeuksiin ja taitojen paraneminen kuntouttavan tietokonepelin avulla


PhD MARIA LAHTINEN-KAISLANIEMI 10.000

Turun Yliopisto

Ravattulan Ristimäen asukkaiden liikkuvuus strontium-isotooppianalyysillä tutkittuna


Filosofian tohtori KATJA LAPPALAINEN 3.000

Oulun yliopisto

Teollisuuden sivuvirtojen muuntaminen arvokkaiksi peruskemikaaleiksi ja korkean lisäarvon tuotteiksi.


Filosofian tohtori JUHO LEHMUSTO 4.000

Oak Ridge National Laboratory

Epäpuhtauksien vaikutus teollisten prosessien korkealämpötilakorroosioon.


PhD, docent JOHANNA LEINONEN 5.000

Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo Akademi

För att organisera konferensen "Utsatthet, resiliens och motstånd i diversifierade samhällen"


filosofian maisteri JONNA LEPPÄKUMPU 13.000

Jyväskylän yliopisto

Rajankäynti työn ja muun elämän välillä organisaation sisä- ja ulkopuolisissa vuorovaikutussuhteissa


FT HEIDI LESKINEN 1.600

Luonnonvarakeskus

Lypsylehmien maitorauhasen

rasvasynteesi sekä maitorasvan taantuman biokemialliset mekanismit


Jur. kand., LL.M. TANJA LILJESTRÖM 5.000

Helsingfors universitet

Slutförande av doktorsavhandling på upphovsrättens område


FD TOMAS LINDÉN 3.000

Helsingfors, Forskningsinstitutet för fysik

För deltagande i en internationell konferens och workshop


Ekon.mag. JOHANNA LINDSTRÖM 11.000

Åbo Akademi, Åbo

Slutföra doktorsavhandlingen "Addiction, habits, materiality and sociality - a longitudinal study on everyday media multitasking among diginatives"


KAI LINDSTRÖM 8.600

Åbo Akademi, Tvärminne zoologiska station, Korpoström skärgårdscentrum, Husö biologiska station

Spatiell variation i sexuell selektion som en funktion av tillgången till furageringsområden


Docent MAGNUS LINDSTRÖM 4.000

Tvärminne zoologiska station

Arrangerande av symposiet Visionarium XVII 13-16/9 2018


PhD, Jyväskylä JOHN LOEHR 10.000

University of Helsinki, University of Turku

Expansion of Karelian forced migration database for scientific research


Oikeustieteen maisteri TERO LUNDSTEDT 6.000

HY/Oikeustieteellinen, Erik Castrén instituutti

Poikkitieteellinen, pääasiassa kansainvälisoikeudellinen väitöskirja "From Kosovo to Crimea-The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions".


FT MILLA LUODONPÄÄ-MANNI 6.000

Turun yliopisto

Tieteellisten termien käyttö: Kielelliset rutiinit suullisessa akateemisessa diskurssissa


FM TUIJA MALINIEMI 6.000

Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö

Geodiversiteetin merkitys pitkän aikavälin kasvillisuusmuutoksissa


PhD in Philosophy RYAN MANHIRE 2.600

Åbo Akademi University, University of East Anglia

Participation in the Wittgenstein workshop, University of East Anglia.

Travel and accomodation costs for 4 participants from Åbo Akademi University.


Dosentti, PsT MARKO MANNINEN 7.000

THL Helsinki

KOulukodin jälkeen (KKJ) -tutkimus: interventiotutkimusvaihe


Filosofian maisteri PAAVO MANNINEN 7.500

Jyväskylän yliopisto

Transferenssin käsitehistoriallinen tutkimus, käsitteen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa ja Shakespearen Sonettien (1609) metakritiikki.


Pol. mag. OLIVIA MAURY 1.250

Helsingfors, Utrecht

NOISE Summer School, Social and Political Suffocations: Doktorandskola i Utrecht för att fördjupa avhandlingens teoretiska och politiska anspråk.


PhD CAROLINA MENDEZ 15.000

Laboratory of Organic chemistry, Faculty of Science and Engineering at Åbo Akademi University

The grant is applied for financing 6 months of postdoctoral research.

"No need for gaseous CO in Pauson-Khand type reactions"

Homogeneous catalysis


PsM SANTTU MERJANAHO 5.000

Tampereen yliopisto

Luonto korkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukena - ryhmäinterventiotutkimus


FM HEIKKI MIKKONEN 13.000

Tampereen yliopisto

Talouskasvun teorian ja kasvupolitiikan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön


ELISABETH MORNEY 2.800

Aalto Universitetet

presentation vid den vetenskapliga mediakonferensen MEDIASIA, The Asian conference on Media, Communication and Film, 9-11 oktober 2018 i Tokyo, Japan


LT JAANA NEVALAINEN 5.000

Oulu

Tutkia, miten hyvin PlGF auttaa niiden naisten tunnistamisessa, jotka ovat riskissä sairastua raskausmyrkytykseen ja muihin raskauskomplikaatioihin.


Filosofie Doktor CARL STEFAN NORRGÅRD 10.000

Åbo Akademi

Finska Hushållningssällskapets experimentalfält på Runsala 1865-1873. En studie om mätningstraditioner och klimatet i Åbo under nödåren på 1860-talet.


FT, dosentti TOMMI NYMAN 2.800

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Äkämäpistiäisten loisten fylogeneettisten sukulaisuussuhteiden selvittäminen UCE-sekvensoinnin avulla


Fil.mag. i biokemi (Åbo Akademi) JOEL NYSTRÖM 4.000

Cellbiologi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi

för slutförande av doktorsavhandling i cellbiologi om keratiners roll i tjocktarmens homeostas och hälsa.


FT MIINA OJANSIVU 6.000

Karoliininen Instituutti, Tukholma

Ihmisen mesenkymaalisten kantasolujen vesikkelivälitteinen vuoropuhelu luuerilaistumisprosessin aikana


VTM, Master in Economics and Finance MAARIT OLKKOLA 1.200

Aalto-yliopisto, taloustieteen laitos

Konferenssimatka maailman taloushistoriakonferenssiin Bostoniin


PhD in political science ACHILLEFS PAPAGEORGIOU 15.000

University of Helsinki, Political Science

How victims of discrimination are affected with regard to political participation, political interest and political efficacy? A European analysis.


FT MINNA PATANEN 3.300

Oulun yliopisto

Biomateriaalien tutkimus pehmeän röntgenalueen spektromikroskopiaa käyttäen: matka-apuraha mittausmatkaa varten


FT RISTO PEKKA PENNANEN 5.000

Tampereen yliopisto

The Characteristics and Change of the Music Licencing System for Professional Musicians in late Habsburg Prague, 1898–1918


Dosentti ULLA PIRVOLA 6.000

Helsingin yliopisto

Understanding the neurobiological basis of tinnitus/ Tinnituksen neurobiologisen perustan tutkimus


Doctor of Social Science KINGA POLYNCZUK-ALENIUS 1.500

Media and Communication Studies, University of Helsinki

Racism without ‘others’: Everyday mediations in Poland


Teologiedoktor FREDRIK PORTIN 4.000

Åbo Akademi & Göteborgs Universitet

För att färdigställa forskningsprojektet "Refugees Are the New Black: The Prophetic Thinking of Cornel West and the European Refugee Catastrophe"


Filosofian tohtori NOORA PUHAKKA 1.400

Itä-Suomen yliopisto

“The Complex Life of RNA”-konferenssimatka 3.-6.10.2018


HM HANNA PUTKONEN 5.000

Tampereen yliopisto

Kansallisen lainsäätäjän ja tuomioistuinten välistä suhdetta koskeva väitöskirjatyö


YTM PIETA PÄÄLLYSAHO 5.000

Columbia University / Jyväskylän yliopisto

Häpeän eettinen merkitys antiikin tragediassa ja filosofiassa (Väitöskirjatutkimuksen aikaiseen tutkimusvaihtoon)


Teologian maisteri MATTI RAUTANIEMI 13.000

Åbo Akademi

Väitöskirja: History of Yoga in Finland


Yhteiskuntatieteiden maisteri LYYKORPI REZEDA 13.000

Pieksämäki ja Kaliningrad

A place with a powerful past: Königsberg’s memory as appropriated by Kaliningraders.


FM TANJA RIEKKINEN 13.000

Oulun yliopisto

Edistystarinoista uhkakuviin: Sosiotekniset visiot öljystä Suomessa 1950-1973


Dosentti KATJA RITARI 5.000

Helsingin yliopisto

Pyhimysten rooli varhaiskeskiajan irlantilaisen kristillisen identiteetin syntymisessä


Doctoral programme in clinical research ZAHRA ROUSTAEI 12.000

Helsinki university, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences.

The effect of maternal socioeconomic status on maternal risk factors and pregnancy outcomes


Kasvatustieteen maisteri MARLEENE RYTIOJA 5.000

Itä-Suomen yliopisto/Joensuun kampus/Erityispedagogiikka

Lasten vertaissuhteiden yhteys käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksiin


Yhteiskuntatieteiden maisteri MIKKO RÄKKÖLÄINEN 13.000

Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkimus: "Outsourced Foreign Policy: The Policy Impact of Commercial Military Service Providers"


Filosofie doktor SAMUEL RÖNNQVIST 3.000

Frankfurt am Main, Tyskland

Reseunderstöd för forskningsbesök vid Goethe Universität Frankfurt am Main, gruppen för tillämpad datalingvistik


Master of Arts International Relations MARIA SAARISTO 4.000

Helsingfors universitet

Konstruktionen,konsolideringen och transformationen av den kollektiva finlandssvenska identiteten i förhållande till organisationsutvecklingen.


Filosofian tohtori ELINA SALMELA 1.000

Helsingin yliopisto

Matka-apuraha tutkimusvierailuun Max Planck -instituutissa Jenassa, Saksassa


FT KATI SALO 10.000

Zürichin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muinais-DNA laboratorio

Ravinnon ja perimän vaikutus muinaiseen terveyteen


VTM ROOSA SANDELL 7.000

Turun yliopisto

Millainen on Suomen rikkain kymmenys? Tulojen, varallisuuden ja kulutuksen muutokset. Miten väestön ylin tulodesiili eroaa muusta väestöstä.


FT MIRKKA PÄIVIKKI SARPARANTA 4.000

Helsingin yliopisto

Uudet nanomerkkiaineet kohdennetun sädehoidon kudostason annosjakauman arviointiin


Filosofian Tohtori RISTO SAVELA 2.000

Åbo Akademi

Combinations of enzymatic and organometallic catalysis for preparation of

pharmaceutically relevant fused heterocycles


FM OLLI SIITONEN 6.000

Helsingin yliopsito

Yleisen historian väitöskirjatutkimus Vietnamin sodassa taistelleiden yhdysvaltalaissotilaiden kokemuksista ja sodassa tappamisen psykologiasta


VTM JUKKA SIVONEN 5.000

Turun yliopisto, taloussosiologia

Energiapolitiikan jakolinjat ja yhdistävät tekijät : Asenteet Suomessa ja muualla Euroopassa


PhD CONNY SJÖQVIST 15.000

Åbo Akademi

Identifying drivers of genomic variability in phytoplankton – developing a high-through-put approach


Diplomingenjör JONATAN SKAGERSTEN 13.000

Aalto-universitetet

Studier av tungmetallers och spårämnens beteende vid termisk energiåtervinning ur avfall.


filosofian maisteri LAURI SKANTSI 6.000

Kokkola

Elämää kivikaudenkylissä - tutkimus kolmen neoliittisen kyläyhteisön taloudesta, liikkuvuudesta ja sosiaalisista rakenteista Keski-Pohjanmaalla.


Doktorand JOAKIM VILHELM SMEDLUND 660

Umeå och Vasa

Matematikens didaktik, presenterande av forskningsrapport vid Psychology of Mathematics Education konferens i Umeå


Filosofie Magister LINA KRISTINA SMEDS 1.400

Bio-och miljövetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Deltagande i kurs i elektrofysiologi "Microelectrode techniques for cell physiology" i Plymouth, Stor Britannien, 29.8.2018 - 12.9.2018


M.Sc. Chemical Engineering DIOSANGELES SOTO VELIZ 14.600

Lab. Paper Coating and Converting, Abo Akademi University

Doctoral studies on 'Mineral-based cell growth substrates for controlled cell behaviour'


Docent SIA SPILIOPOULOU ÅKERMARK 3.000

Mariehamn

Anordnande av tvärvetenskapligt symposium för diskussion av resultat från treårigt forskningsprojekt om demilitarisering och kollektiv säkerhet


post.doc. JOHAN CARL-ERIK STÉN 3.000

Helsingfors universitet, Avdelningen för matematik och statistik

Forskning i Finlands tidiga matematikhistoria för boken med arbetsnamnet "Att observera, mäta och räkna. Hur en världsbild växer fram".


LLM DILIANA STOYANOVA 5.000

Faculty of Law, University of Helsinki

6 months doctoral thesis completion -

The Law and Ethics of the UN bureaucracy through whistleblower cases


DAGE SUNDHOLM 2.500

Helsingfors universitet

Organisering av vinterskolan 'Machine Learning in Quantum Chemistry'CAROLA SUNDQVIST 2.000

Riksarkivet och Jakobstads museum

Vi planerar vid Jakobstads museum att forska i Malmska släktens brev för att till museet skapa berättelser om familjen


valtiotieteiden maisteri KIRSTI SUORANTA 13.000

Itä-Suomen yliopisto

Yksin asuvien ikääntyvien miesten sosiaaliset verkostot ja läheisyyden kokemukset


filosofian maisteri SANNA SUPPONEN 13.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirja: Maisteri Mathias Linköpinginläisen (k. n. 1350) teoksen Alphabetum distinccionum sisältö, käyttö ja aatehistoriallinen konteksti


Oikeustieteen tohtori MIKA SUTELA 3.000

Itä-Suomen yliopisto

Tappaja tuomiolla – tutkimus henkirikosten rangaistuskäytännöissä esiintyvästä vaihtelusta Suomessa


Psykologian maisteri JAAKKO TAMMILEHTO 5.000

Tampereen yliopisto

Väitöskirja

Aihe: Tunteiden säätely – kehitykselliset tekijät ja päivittäinen dynamiikka


FM, YTM ARI TERVASHONKA 13.000

Itä-Suomen yliopisto

Maxwellin eetterihypoteeseja ja fysiikan referenssiraamin muutosta 1862-1920 käsitelevään väitöskirjaan.


FM NIKLAS TOIVAKAINEN 1.600

Helsingfors universitet

Arrangerandet av konferenssessionen "Philosophies of Technology for Degrowth"


Yhteiskuntatieteiden maisteri SONJA TOIVANEN 13.000

Itä-Suomen yliopisto

Kotitalouksien asumisvalinnat ja asuinalueiden sosiaalinen erilaistuminen Suomessa

- asukkaiden ja kaupunkikehityksen näkökulma


Filosofian maisteri EEMELI TOMBERG 2.000

Helsingin yliopisto, fysiikan osasto

Matka-apuraha COSMO-18-konferenssiin (Deajon, Etelä-Korea, 27.-31.8.2018)


OTM IINA TORNBERG 3.000

Helsingin yliopisto ja Hong Kongin yliopiston Kiinan oikeuden keskus (University of Hong Kong, Faculty of Law, Centre for Chinese Law)

Kansainvälisyksityisoikeudellinen tutkimus Euroopan unionin kilpailuoikeudesta mannerkiinalaisessa

kansainvälisessä kaupallisessa välimiesmenettelyssä


HvM , HvD-studerande Hälsovård ANNA TORNIVUORI 6.500

Turun Yliopisto

Ansökes stipendium för arbete på doktorandavhandling; slutföra skrivande+ publikation av artikel nr 1+ påbörjande av datainsamling + artikel 2.


FD ELIN TORVALDSON 12.000

Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Postdoktoral forskning: SUMO2 as a novel regulator of Cdk5 activity


KT LAURA TUOHILAMPI 1.350

Helsingin yliopisto / konferenssi, Uumaja

Engagement in mathematical collaboration

Australialais-espanjalais-suomalainen The Social unit of Learning -projekti


Filosofian tohtori TIIA TURUNEN 1.000

A.I.Virtanen instituutti, Itä-Suomen yliopisto

Matka-apuraha Nature Conference: RNA at the Bench and Bedside -konferenssiin La Jollassa 8.-10.10.2018


FM (biokemia) MARJA TÖLLI 6.000

Oulun yliopisto, Biolääketieteen laitos, Farmakologian ja toksikologian yksikkö

Transkriptiotekijän GATA4 toiminta ja vuorovaikutukset sydämen liikakasvussa.


DI/MSc VIIVI UURTIO 12.000

Aalto-yliopisto

Canonical Correlation Methods for Two-View Data Analysis


Filosofian maisteri LIINA UUSITALO-KYLMÄLÄ 6.000

Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos

Väitöskirjatyö "Luun ja siihen liittyvien verisuonten uudismuodostus solu- ja molekyylitasolla"


kasvatustieteen maisteri KATJA VALLINKOSKI 5.000

Helsingin yliopisto

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi – esiintyminen, käsittely ja ennaltaehkäisy suomalaisessa koulutusjärjestelmässä


MSc CATALINA VASILESCU 13.000

Research Program for Molecular Neurology, University of Helsinki

This application is for a six-month grant to support the finalization of my doctoral work in Biomedicine at the University of Helsinki.


Filosofian maisteri TIINA VIITA 4.000

Biotekniikan Instituutti, Helsingin Yliopisto

Tuman aktiinin interaktomi – aktiinin uudet tehtävät tumassa, väitöskirjan loppuunsaattaminen


Filosofian maisteri ANNA-MARIA VIRKKALA 6.000

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto

Hiilen kierto pohjoisilla alueilla: paikalliselta sirkumpolaariselle mittakaavalle


Filosofian Maisteri LAURA VIRTANEN 8.000

Turun yliopisto

Modelling of Dilated Cardiomyopathy in vitro


FM TIINA VIRTANEN 1.700

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Matka-apuraha: Osallistuminen Network Young Membrains 2018 ja Euromembrane 2018 -konferensseihin (5.-7.7.2018 & 9.-13.7.2018, Valencia, Espanja)


Filosofian tohtori, dosentti TEIJA WAARAMAA-MÄKI-KULMALA 6.000

Tampereen yliopisto

Monitieteinen tutkimus huonokuuloisten lasten emootiotunnistuksesta puheäänestä. Kansainvälinen vertailututkimus.


Mus.mag ANNIKA WESTER 2.700

Jakobstad

för arkivforskning i Jakobstad och Helsingfors med fokus på musik- och kulturverksamhet i och kring det Malmska handelshuset i Jakobstad.


Ph.D. NITIN WILLIAMS 10.000

Neuroscience Centre, Helsinki Institute of Life Science, University of Helsinki

Human brain mechanisms of cognitive flexibility


NORA WILSON 13.000

Åbo

Forskning inom materialfysik


Filosofie magister OSCAR WINBERG 2.500

Åbo Akademi (Washington D.C., New York)

För arkivarbete i Washington D.C. och New York för doktorsavhandling kring politisk historia och tv i 1970-talets Förenta staterna.


Master of Science YAN YAN 6.000

Research Programs Unit, Faculty of Medicine, University of Helsinki

Exploring the potential of targeting fatty acid oxidation in LKB1 deficient lung cancer


Bachelor of Medicine and General Surgery (MD) - University of Cairo OMAR YOUSSEF 7.000

Pathology Department – Haartman Institute

PhD project - Genetic biomarkers in non-invasive samples and their diagnostic and predictive significance in gastrointestinal and lung tumors.


Psykologie magister, filosofie doktor MONICA ÅLGARS 1.500

Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt, Ätstörningsenheten

Pitkäaikaisen laihuushäiriön osastohoidon vaikuttavuus


FM MIA ÖHMAN 13.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimus Suomen ja Neuvostoliiton välisistä elokuvasuhteista 1945-91: Kosmos-Filmi. Sovexportfilm in Finland during the Cold War.

158 stipendier / apurahaa / grants, 1.028.620 €.