Stipends granted 2015

Otto A. Malm Foundation 2015

Myönnetyt apurahat 2015 (kansansivistystä edistäviin sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin)

Alla mainittujen, kesäkuussa hakemusten perusteella jaettujen apurahojen lisäksi säätiö lahjoitti syyskuussa 100.000 euroa Punaiselle Ristille Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi


AAPO AAPRO 3.000

Tampereen teknillinen yliopisto / Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.

INKA ACHTE 2.000

Helsinki ja Mumbai / Boys Who Like Girls- dokumenttielokuvan kehittämiseen

AD ASTRA I HELSINGFORS R.F. 5.000

Helsingfors och Stockholm / Dialogprojektet "Tillsammans för Finland!"

KIRSI ALASTALO 4.000

Helsinki / Selkokirjallisuuden käytön lisääminen muistisairaiden vanhusten ryhmissä

KRISTOFFER ALBRECHT 3.000

Ingå och Helsingfors / Nyutgåva av Göran Schildts Önskeresan

ALUMNIPULS - FÖRENINGEN FÖR PSYKOLOGER FRÅN ÅBO AKADEMI RF, 1.500

Åbo / De sjätte finlandssvenska psykologdagarna 1-2.10 2015 i Åbo

ARBETSGRUPP BENGT LILLHANNUS 1.000

Kristinestad / Dokumentering av mästerspelmannen Bengt Lillhannus.

ARBETSGRUPP PROST & GRÖNROOS 2.000

Finland / Föreställningen "En rocklektion på svenska" i finska högstadier/gymnasier

ARBETSGRUPPEN FÖR ÅBO POESIDAGAR 2016 2.000

Åbo med omnejd / För delfinansiering av tionde årgången av Åbo poesidagar

BILDNINGSALLIANSEN RF 4.000

hela Svenskfinland / Bildning för alla - samarbetsprojekt med gymnasier och universitet

HANNA BONDSDORFF (Arbetsgrupp) 2.000

STOA, Luckan, Caisa, Tryckeriteatern, Ritz Vasa mfl... / För repetitionsutrymme, utrustning och arvoden.

CAMILLA BACKLIN-BJÖRKQVIST OCH MARTINA UTHARDT 1.500

Utgivning av en fiskreceptbok på inhemska fiskarter

CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY. 7.000

Karleby och Borgå / Vetenskaplig utgåva av Anders Chydenius samlade skrifter

DE UNGAS VÄNNER I HÖGSÅRA R.F. 1.000

Högsåra / Reparation och underhåll av föreningshuset Sunnanland

DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I VASANEJDEN R.F. 1.000

Vasa med omnejd / Anordnande av dansgala för personer med utvecklingsstörning

JOHANNA OCH MALOU DIKERT OCH ZILLIACUS 3.000

Helsingfors och Stockholm / Webb-baserad julkalender december 2015.

DONNER PRODUCTIONS OY 5.000

Helsingfors / Kollektiv dagbok för åren 1917-1918

JOHAN DONNER-AMNELL 3.000

Stockholm, Helsingfors och Berlin / Arkivarbeten i samband med skönlitterärt verk

DUV I MELLERSTA NYLAND/DUVTEATERN 5.000

Helsingfors / För DuvTeaterns verksamhet 2015-2016

LILLEMOR EDÉN 250

Arbis-kurs i spanska för att stöda arbetet som guide i Helsingfors

EKENÄSSÄLLSKAPET R.F. 2.000

Raseborg / För Bokkalaset i Ekenäs 2015

ESTRAD EVENEMANG R.F. 4.000

Finska skolor på finska orter / För en turné med språkkonserter för finska 6-12-åringar

ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 2.000

Seinäjoki / Nuorille suunnatun 3D-peliohjelmointikurssin kehittäminen

EYP-FINLAND RY 4.000

Neljä kolmipäiväistä nuorten konferenssia (parlamenttisimulaatioita)

FINFAMI POHJANMAA RY, FINFAMI ÖSTERBOTTEN RF 1.500

För rekreationsverksamhet för anhöriga till någon som lider av psykisk ohälsa.

FINLANDS RÖDA KORS, VASA SVENSKA AVDELNING 500

Mickelsörarnas Naturstation, Vörå / Ungdomsläger för 40 ungdomar i åldern 13-16 år

FINLANDS SVENSKA TALTIDNINGSFÖRENING RF 3.000

Svenskfinland / För produktion och utgivning av lokala talböcker

FINSKA KEMISTSAMFUNDET - SUOMEN KEMISTISEURA RF 3.000

m/s Viking Gabriella / De Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 2015

FLYKTINGVÄNNERNA R.F. 5.000

Verksamhetslokalen "Capella Nova" Oravais

Stöd- och hjälparbete bland asylsökande och invandrare med särskilda behov

FOLKETS BILDNINGSFÖRBUND R.F. 3.000

Åbo och internet

För FBF:s filosoficafé i Åbo och för att digitalisera FBF:s folkbildningsverksamhet

OLOF FORSS 5.000

Jakobstad / Tvåspråkigt programutbud under Jakobs Dagar 19-25.7.2015

FRANCK MEDIA 5.000

Helsingfors / Dokumentärfilm om svenska språkbad i finska skolor

FÖRENINGEN BRAGE I HELSINGFORS 2.000

på Brage i Helsingfors och hos formgivare med bas i Vasa

För gradering och rekonstruktion av mönster för österbottniska kvinnofolkdräkter

SOCIOLOGISTUDERANDE VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HU 500

Föreningens verksamhet

FÖRENINGEN GRANSKAREN RF 5.000

Åbo / För fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift samt kulturseminarium

FÖRENINGEN KULTURKARNEVALEN RF 3.000

Vasa och Helsingfors

För ungdomsevenemanget Kulturkarnevalen 2015 som arrangeras i november i Kimitoön

FÖRENINGEN LUCKAN R.F. 3.000

Huvudstadsregionen samt delvis nationellt

För Luckans verksamheter som främjar kultur, folkbildning och allmänt väl

FÖRENINGEN PENSIONÄRSHEMMET I TERJÄRV R.F. 3.000

Kronoby / Byggande av en sinnenas trädgård, Gerdas Oas, på Pensionärshemmets tomt.

GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 5.000

Helsingfors/Åbo / För fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus

RENÉ REINHOLD GOTHÓNI 2.000

Helsingfors / Cd-skiva "Nu är jag fri", musikalisk stomme för musikteater för nyblivna pensionärer

JUKKA HAKALA 3.000

Helsinki / Tulevaisuuden viestintätaidot -kirjahanke. Apuraha luovaan kirjoitustyöhön.

HANDLAGET RF 2.000

Petalax/Vasa / För nytryck av barnboken Flip flop och nya tecken till teckenbanken

OTSO ILMARI HARJU 3.000

Delhi (Indien), Malmö (Sverige), tryck i Krakow (Polen)

För en svensk-engelsk journalistisk bok om feminism i Indien (tills. med Natha Wahlang)

HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP RF 4.000

Backasbrinkens simhall / Skolning av instruktörer inom simundervisningen

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HISTORIAN YSTÄVÄT RY 2.000

Helsinki

HELSINKIMISSIO RY - HELSINGFORSMISSION RF 4.000

Helsingfors / För svenskspråkig volontärverksamhet för ensamma seniorer

HISTORIEÄMNET OCH KLEIO, ÅBO AKADEMI 3.000

Åbo, resa /Studieresa till södra Östersjö-området våren 2016 för studenter i historia

HISTORISKA SAMFUNDET I ÅBO R.F. 500

Åbo Akademi / Nätpublikation om historisk forskning på student- och doktorandnivå

HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE 2.000

Behandlingsrum för äldre

REIJO HÄGGMAN 430

ICT-hjälpmedel för rörelsehindrad äldre person

PIA INGSTRÖM 2.000

Bok om Istanbul

IRTI HUUMEISTA RY 4.000

Koko Suomi / Huumeiden käytön ennaltaehkäisy, käyttäjien ja läheisten tukeminen

JAKOBSTADS MUSEUM 3.000

För bok "Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782-1785" av Jan Kronholm

JAKOBSTADS MUSEUM, ARBETSGRUPP FÖR BOTTNISK KONTAKT4.000

Jakobstads museum / Bottnisk kontakt VXIII i Jakobstad (Sjöhistoriskt seminarium)

JAKOBSTADSNEJDENS DÖVA RF 1.700

Jakobstad / Underhåll av sommarvillorna på Solsand samt resekostnader

JAKOBSTADS SINFONIETTA 5.000

Jakobstad / Kammarmusikfestivalen RUSK i Jakobstad den 16-21.11.2015

JAN JOHANSSON 3.000

Invalidiliiton keskustoimisto / Kirja aiheesta Suomalainen yhteiskunta ja vammaisuus

JÄÄNREUNAN KANSAT -HANKE 5.000

Helsinki / Hankkeen päätösfestivaalin toteuttaminen tammikuussa 2016 Helsingissä

KAINUU-PROJEKTI 2.500

Kainuu / Viiden valokuvaajan Kainuu-projektin näyttelyvedoksiin.

LAURI KALLIO 4.000

Helsinki / J.V. Snellmanin (1806-81) filosofiaa käsittelevä suomenkielinen tietokirja

JUUSO KEKKONEN 2.500

Yläkoulut Uudellamaalla / Koulukiertue: Outo homo menee kouluun -esitys

KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS 4.000

Kerava / Nuorten asunnottomien yön tapahtuman järjestäminen Keravalla.

KHAOS PUBLISHING 3.000

Helsingfors & online / Nätportal för distribution av självständiga publikationer

KLEZMER FÖR UNGA 2.000

Weimar och Helsingfors / För att delta i sommarverkstad i Weimar och sprida klezmermusik bland unga i Helsingfors

KRISTINA KLINGENBERG 1.000

Gamlakarleby / FN-dagens sångkavalkad 24.10 med invandrargrupperna i Karleby stad

KOLTTAKULTTUURISÄÄTIÖ 4.000

Turku / Kolttasaamelaisen kulttuurin esittely Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 2015

KONSERTTIKESKUS RY 3.000

Koulut ja kulttuurikeskukset ympäri Suomea / Soiva metsä - Sibeliuksen jalanjäljissä-kiertueet keväällä 2016

JULIA KORKMAN 5.000

Arbetsvistelse vid UNICEFs forskningscentrum Innocenti i Florence, Italien

LAURA KOSONEN 3.000

Opaskirja Jokanaisen matkaopas synnytykseen ja sieltä takaisin

MEERI KOUTANIEMI 2.000

Oulu / Naisten ympärileikkausta käsittelevän valokuvanäyttelyn "Vaihtoehto" järjestämiseen Suomessa.

KULTTUURI- JA USKONTOFOORUMI FOKUS RY 2.000

Kokoomateos Suomen uskonnollisesta ja katsomuksellisesta monimuotoisuudesta

KYRKOSUNDSSKÄRS PENSIONÄRSBOSTADSSTIFTELSE 2.500

Hitis, Kimitoön / Förbättring av akustiken i matsalen i servicehemmet Solglimten.

MARIANNE KÄCKO 2.000

Barnpedagogisk bok "Att fostra med hjärtat"

LAPIN YLIOPISTO 5.000

Lapin yliopisto / Tieteellisen tutkimuksen esittäminen taiteen keinoin

SEIJA LAPPALAINEN 3.000

Avoimet ja Ikäihmisten yliopistot sekä työväenopistot Etelä- ja Keski-Suomessa

Helsingin yliopiston merkitys musiikkielämälle 1640-2015. Esitelmäsarjan toteuttaminen.

LAPPFJÄRDS MANSKÖR R.F. 800

Lappfjärds kyrka / Gratis julkonsert för allmänheten.

ILDIKÓ LEHTINEN 3.000

Helsinki-Pietari (Venäjä) / HY:n kansatieteen opetusta täydentävä tutkimusmatka Pietarin museoihin

MAGNUS LONDEN 3.000

Helsingfors / För vandringsutställningen Come to Finland - off the Beaten Track

LOVIISAN MERENKULKUHISTORIAN SÄÄTIÖ 5.000

För att hålla museibyggnaden i skick utvändigt och invändigt

LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO 3.000

Helsingin yliopisto / Showroom for the Fossils of Alexander von Nordmann (1803-1866)


MAINOSTOIMISTO VALO OY 3.000

Messukeskus, Helsinki / EcoDesign-näyttelyn järjestäminen

MATHJÄLP RUOKA-APU RF 1.000

Karisvägen 18 / Hyres- samt elkostnad för lokal för gratis utdelning av insamlad mat

ILONA METTIÄINEN 2.000

Rovaniemi / Nanoq-valokuvanäyttelyn järjestäminen Arktikumissa

ARASH MIRHASHEMI 2.100

University of Eastern Finland Joensuu / Restoration of a cultural heritage collection of church icons with novel spectral imaging techniques

MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY 3.000

Jokioinen / Historiallisen matkustajavaunun replikan rakentaminen

NAVIGATIONSSÄLLSKAPET I FINLAND R.F 3.000

Helsingfors / För att upprusta och modernisera skolningsfartyget m/s Navis

JOUNI NIEMINEN 3.000

Ekosysteemiajattelun kehitystä käsittelevän kirjan kirjoittaminen

NORR OM STAN RF 2.000

Helsingfors / För ungdomsmusikal i Åshöjdens skola läsåret 2015-2016

NY TID / TIGERTEXT AB 2.500

Helsingfors / För skrivkurs för akademiker

NYKARLEBY STAD, KULTUR & FRITID 3.000

Ljusvandring på barnkonventionens dag inspirerad av Topelius Vintergatan

NÄRPES 4H 2.000

Arbetsförmedling mellan hushåll och ungdomar samt introduktionsutbildning

OSTROBOTHNIA AUSTRALIS R.F. 3.000

Tritonia och OA (Österbottens museum) / Katalogisering av Bror Petterssons boksamling och OA:s herbariesamling

MERJA PALIN 3.000

HY:n Luonnontieteellinen Keskusmuseo / Eläinaiheinen piirustuspajatoiminta

OSMO PENNA 2.000

Lahti / Isovanhemman kielletyt tunteet -kirjan kuvitus ja taitto

PIETARSAARENSEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOUSIKOLLEGIO 3.500

Pietarsaari / Oppilaskontrabassojen (2kpl) hankkiminen musiikkiopiston käyttöön


TERHI PIISPA-HELISTEN 3.000

Suomen Hippos Ry:n arkisto, Espoo / Suomenhevosten kantakirjaustietojen digitointi

PIRKANMAAN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS RY 3.000

Anafylaksian hoito -opetusvideoon ruotsinkielinen tekstitys ja julkaisu netissä

PIXNE KAMRATFÖRENING RF 1.000

Stödjande eftervård för missbrukare som genomgått behandling på Pixnekliniken.

POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN ELOKUVAYHDISTYS RY 2.000

Joensuu, verkkovälitteisesti koko maailma / Kansainvälinen Viscult -elokuvafestivaali

POSTIMUSEO-SÄÄTIÖ 3.000

Tampere / Tietokannan luominen luovutetun Karjalan postitoimipaikoista

ANJA PRIMETTA 3.000

Savo, Satakunta / Tietokirja globaalista elintarvikeväärennösbisneksestä

NINA PROJECT LIV RF. 3.000

Hela Svenskfinalnd / Skapa glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.

VÄNSTUGAN SVALBOET PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN SVALAN R.F.1.000

Närpes / Utökande av verksamhet vid en lättillgänglig mötesplats med ett uterum

PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN SYMPATI 1.000

Stöd till människor som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga.

PÖRKENÄS-SÄLLSKAPET R.F. 5.000

Pörkenäs lägergård / För ytrenovering i logementet.

BYGGNADSTRADITIONENS VÄNNER RAKENNUSPERINTEEN YSTÄVÄT RY 5.000

Iso-Puolala, Turku / Historiallisen kaupunkitalon palapeltikaton entisöinti- ja kunnostus

Filosofian tohtori PERTTI RANTA 3.000

Helsingin yliopisto / Yleistajuinen tietokirja "Vieraslajit ja tulokkaat Suomen luonnossa"

RANTASALMEN PUHALLINORKESTERIYHDISTYS 3.000

Putkikellojen hankinta

RESURSCENTER F. MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK I SKOLAN 5.000

Centret för livslångt lärande vid ÅA samt två skolor

Utveckling av vetenskapsklubbar för skolornas eftermiddagsverksamhet

ELLI RINTALA 2.000

Koillisväylästä kertovan dokumenttielokuvan kehittelytyöhön

EERO SALMINEN 4.000

Åbo Akademi / Biomassan jalostaminen biopolttoaineiksi ja kemikaaleiksi

TIINA-MAILA DELILA SANDBERG 3.000

Helsinki / Kokkiohjelma nuorille YouTube-kanavana, 20 jaksoa 20 reseptiä


JOHAN SANDÅS 3.000

Ljudkonstverk i Jakobstads museum aug-sept.

SEXPO-SÄÄTIÖ 6.000

Helsinki / Suomalaisen seksuaalipolitiikan nykytilan kartoittaminen seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi

SKÄRGÅRDSTEATERN/ARBETSGRUPP 2015 1.000

Nylands, Åbolands och Ålands skärgård / Sommarturné 2015: "Karlas krambambuli"

SLOW FOOD OSTROBOTHNIA 2.000

Korsholm, Vasa / Workshoppar för skolbarn: lokalt matkulturarv och ekologiskt jordbruk

TIMO SOIKKANEN 2.000

Turku / Suomen kautta kotiin. Saksalaissotilaan tie 1914-1918

SPRÅKCAMPUSET VID JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET 2.000

För att anordna språkcampusseminariet "Svenska i det flerspråkiga Finland"

STATIONENS BARN R.F. 5.000

För att fortsätta med den svenskspråkiga Friends-verksamheten.

STIFTELSEN FÖR MIGRATIONSINSTITUTET 5.000

Kronoby / Seminarier om emigration

SULASOLIN VARSINAIS-SUOMEN PIIRI R.Y. 4.000

Åbo / För arrangemangen av Nordklang 2016 i Åbo

SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKEN POHJOLA-NORDEN RY 2.000

Framnäsin kansankorkeakoulu, Ruotsi / Kesällä 2015 järjestettävä ruotsinkielen kurssi

FT SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 2.000

Ateena (Kreikka) / "Tragedia ajassa - ajaton tragedia" -näyttelyn järjestäminen Ateenassa

SUOMEN RAUHANLITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND 3.000

mest Finland , lite New York;USA / att göra aktuella kärnvapenfrågan kändare för finländare och delta i ickespridningsavtalskonferensen

SUOMEN SUKUHISTORIALLINEN YHDISTYS RY 5.000

Helsinki (osin etätyö verkkoaineiston johdosta) / Tuomiokirjatietokannan koostaminen kihlakunnan pöytäkirjoissa 1620-1809 esiintyneistä henkilöistä

SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF I SAMARBETE MED SAMARBETSFÖRBUNDET KRING FUNKTIONSHINDER RF 6.000

Södra Finland och Åland

Utbildningsserie i påverkansarbete för finlandssvenska funktionshinderorganisationer.

SVENSKA STUDERANDES INTRESSEFÖRENING R.F. 5.000

Finland / För verksamheten 2015, i synnerhet Studentbladet

SVENSKA ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSFÖRBUND SÖR RF 1.000

Österbotten / Utbildning av frivilliga brandkårsungdomsledare i Österbotten


SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND (SÖU) R.F. 3.000

Österbotten / Analys av ungdomsenkäten i de österbottniska högstadierna

SYMBIOOSI RY 3.500

Helsinki / Biologista tiedettä sekä tieteenfilosofiaa popularisoiva avoin seminaari


SILJA TALVI 3.000

Hämeenlinnan vankila ja Vanajan avovankila

Vapauden askeleet: Suomalaisten naisvankien runoja ja luovia kirjoituksia

TEATER TAIMINE 4.000

Hela Svenskfinland / För att producera den nyskrivna turnéföreställningen Apollo 21 om mediefostran för lågstadieskolor.

TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖ 4.000

Tekniikan museon tulevaa Tekniikan maa -päänäyttelyä täydentävä tieteellinen julkaisu

HANNA MARIA TIIRINKI 5.000

Oulun Yliopisto / Tarkoituksena on tarkastella ja ymmärtää terveydenhuollon mekanismeja asiakkuuden näkökulmasta.

TOMI TUULIRANTA 1.500

Tikkakoski/Vantaa / Mannerheim-ristillä palkituiden lentäjien henkilökuvan uudelleen kuvantaminen nykyaikaisin keinoin.

TYÖRYHMÄ SAARINEN & PATOKALLIO 2.000

Helsinki / Hizbollahin historiaa käsittelevän teoksen tuottaminen

ANNA SOFIA URRILA 3.000

Helsinki / Lasten kuvatietokirja Matka unimaailmaan

VANTAAN ICEHEARTS RY 2.000

Vantaa, 4 joukkuetta / Iceheartsin ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö

VIRTAA MUSIIKISTA RY 4.000

Pienimuotoisia klassisen musiikin konsertteja erilaisissa vanhusten hoitolaitoksissa

FM PEKKA VIRTANEN 3.000

Helsinki ja osittain Pietarsaari / Frans Lejon: Näyttely kuurosokeudesta

VOLSHEMMETS GARANTIFÖRENING 1.000

Volshemmet i Kyrkslätt / Projekt "Kultur för minnessjuka"

VÄESTÖLIITTO RY 6.000

Nettisivusto ammattilaisille 0-6-vuotiaiden seksuaalikasvatuksesta

VÄSTNYLÄNDSKA KULTURSAMFUNDET R.F. 2.000

Raseborg / För Barnens och de ungas bokkalas BUK

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 5.000

Karis / Språkkurser i finska och svenska för ungdomar i åldern 13-16 år.

WAU RY 5.000

Avoimeen ja maksuttomaan matalankynnyksen liikunnalliseen harrastustoimintaan

OSCAR WINBERG 1.200

Helsingfors / Poddradio som populariserar forskning kring presidentvalet i USA 2016

YEAP, YOUNG ERASMUS+ AMBASSADORS OF PEACE 1.500

Alskat, Vasa / För ungdomsutbyte om trosinriktningar och tolerans

YRKESHÖGSKOLAN ARCADA 5.000

Arcada och HNS barnklinik / För att skapa barnvänliga, lekfulla och motiverande sjukhusredskap för långtidssjuka barn

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 5.000

Österbotten / För ökat medvetande om österbottniska äldres upplevda livsmiljö för att stöda fortsatt hemmaboende

MIA ÅKERFELT 3.000

Åbo och Vasa / Bok om sommarstugearkitekturens historia i Vasa skärgård

MINNA ÖSTERMAN 2.000

Järvenpää, Kartanon koulu / Koulun valmistava luokka: tutustuminen Suomen kieleen ja kulttuuriin sekä koulujärjestelmään.

ÖVERMARK PENSIONÄRSFÖRENING R.F 500

Närpes / Flyttbar högtalaranläggning att användas vid våra månatliga sammankomster

Total stipends granted 152 451.980 €


and to the Red Cross 100.000 €