Stipends granted 2016

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2016. Myönnetyt apurahat 2016 (tieteelliseen tutkimukseen)
FL EIJA AALTO, 1965 2.200

WestEd, San Fransisco, USA

Matka-apuraha Quality Teaching for English Learners -kesäinstituuttiin San Franciscossa 25.-29.7.2016.

M.D, MPH, PhD Student NADIA AFRIN, 1984 3.000

Clinical reserach center, Department of Surgery, University of Eastern Finland

Risk factors for falls among post-menopausal women (Kuopio OSTPRE-study)/Väitöskirjatutkimus

Ph.D (Sociology) AKHLAQ AHMAD, 1965 8.000

Deapartment of Social Research

Ethnic Discrimination in the Finnish Labour Market: Its Relationship with Job Characteristics and Multiple Group Membership

Filosofian maisteri SAIJA AHONEN, 1981 11.000

Oulun yliopisto

Lahottajamikrobiyhteisöt subarktisella alueella

KM RAISA AHTIAINEN, 1975 3.000

Koulutuksen arviointikeskus, OKL, Helsingin yliopisto

Koulun kehittämistä koskeva väitöstyö, väitöstyön loppuunsaattaminen

Kauppatieteiden maisteri ANTTI ALAKIUTTU, 1989 5.000

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu/Rahoituksen yksikkö

Väitöskirjatyö: "Vaihtovelkakirjalainat osana hedge-rahastojen sijoitusstrategioita"

KTM SANNA AROLA, 1976 5.000

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Investointipäätöksenteon rationaalisuus kuntakontekstissa - Case-tutkimus suomalaisessa kunnassa

FM TUOMAS AUVINEN, 1987 6.000

Turun yliopisto; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos; Musiikkitiede

Musiikkituottajan tekijyys ja tuotantostudion kulttuurinen tila äänitetuotannossa

PhD terveystieteiden,hoitotieteen(tohtori kandidaatti) MINA AZIMIRAD, 1983 3.000

Itä Suomen Yliopistolla

Sairaalan sisäinen nopean vasteen ryhmä Siihen vaikattavat tekijät ja sen onnistumisprosentti

Vertailevatutkimus akuuttisairaaloissa Suomessa & UKssa.

Master of Health Sciences (Public Health) KALPANA BASTOLA, 1987 5.000

School of Health Sciences

Health of migrant pregnant women and their newborn babies in Finland

KTM, tohtori koulutettava KRISTIINA BORG, 1980 5.000

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, johtaminen ja organisointi

Fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa

Miten organisaation fyysisillä artefakteilla luodaan mielikuvaa asiantuntijuudesta?

PhD IAN CORFE, 1978 13.000

Institute of Biotechnology, University of Helsinki

A 6 month postdoctoral research project to quantify evolutionary rates of change of tooth complexity in extinct, rodent-like multituberculate mammals

Bachelor of Science, receive Master of Science degree 25.5.2016 STAFFAN DAHLSTRÖM, 1990 8.000

Physics and Center for Functional Materials at Åbo Akademi University

All-solution-processable organic p-i-n solar cells for large scale applications

PhD TAMAS DAVID-BARRETT 4.000

University of Oxford

Workshop on how adult play contributes to building social networks in humans

PhD in Life Sciences NICOLAS DI-POI, 1977 4.000

Institute of Biotechnology

Retinal Stem Cells and Regeneration - New Insights from Reptilian Models

VTM JAKOB DONNER-AMNELL, 1959 8.000

Itä-Suomen yliopisto

Metsäteollisuuden toiminnan ja yhteiskunnallisen aseman muutos Suomessa 1990-2015. Kiihdyttävien ja vakauttavien tekijöiden rooli muutoksessa.

PhD MASOUMEH EBRAHIMI, 1982 5.000

University of Turku, Finland

Shift from Fine-grained Physical-level Reliability to Coarse-grained System-level Reliability

Fil.mag. JOHAN EHRSTEDT, 1975 8.000

Åbo Akademi

En begreppshistorisk analys av hungersnödslagstiftningens och hungersnödens politiska ekonomi i Västbengalen (Indien) och Bangladesh, 1947-2014

Filosofian maisteri ANNA-KAISA EK, 1983 8.000

Jyväskylän yliopisto

Yhdistetyn todellisuuden ratkaisujen hyödyntäminen kulttuuriympäristöoppimisessa

ULRIKA EKSTAM, 1973 4.000

Åbo Akademi Vasa

Doktorandstudier i specialpedagogik.

FT AINO-MAIJA ELORANTA, 1985 4.000

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Lasten ravitsemusta ja terveyttä käsittelevä väitöksen jälkeinen tutkimus

FT JAANA ENNARI, 1963 4.000

Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, ympäristötekniikka

Kehon kemikaalikuorman ja sen aiheuttamien haittojen vähäntäminen rakennetun ympäristön avulla

Pol.mag., doktorand CECILIA FREDRIKSSON, 1990 7.000

Åbo Akademi, Finland

Delprojekt i doktorsavhandling: Hur används Big data i Finland? En studie om användningen av Big data som beslutsunderlag ur ett finländskt perspektiv

Valtiotieteiden maisteri HELI FYHR, 1978 3.500

Tampereen yliopisto/Johtamiskorkeakoulu

Belgian pohjoisen osan, flaaminkielisen Flanderin, kansallista identiteettiä koskevan väitöskirjatyön loppuunsaattaminen.

Ph.D. ROBERT GILLANDERS, 1983 7.000

Hanken School of Economics

The Role of Perceptions and Experiences of Corruption in Investment Decisions

TT, Dosentti RAILI GOTHÓNI, 1951 3.000

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

Diaconia in dialogue - the challenges of diversifying contexts.

Osarahoitus kansainvälisen konferenssin järjestämiseen.

FM AKI HAKONEN, 1985 8.000

Oulun yliopisto

Väitöskirja: Esihistorialliset paikallisyhteisöt. Perämeren rannikon vanhemman metallikauden arkeologiaa.


HEIDI HARJU-LUUKKAINEN, 1977 4.000

UCLA, Kalifornien, USA

Inlärningsstrategier, inlärningsresultat och läsintresse bland flerspråkiga elever i den finlandssvenska skolan. Hur skall undervisningen utvecklas?

FM LINDA HENRIKSSON, 1984 6.000

Turun yliopisto

EU:n suurelle yleisölle suunnattujen suomen- ja englanninkielisten tekstien ymmärrettävyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön

filosofian maisteri NIKLAS HIETALA, 1985 1.100

Aalto-yliopisto

Lähekkäisten supranestevorteksien vuorovaikutus

Filosofian maisteri SAMU HIMANEN, 1988 4.000

Åbo Akademi, Turku

Lämpösokkitekijöiden 1 ja 2 roolit oksidatiivisessa solustressissä.

DI ANNA HUHTINEN, 1977 3.000

Farmakologian, lääkekehityksen ja -hoidon oppiaine, Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto

Alfa2B-adrenergisten reseptoreiden merkitys verisuonen sileän lihaksen supistumisen ja kasvun säätelyssä

ALEXIS HULDÉN, 1985 3.000

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Arbetsrätt, mer specifikt arbetsavtalsrätt och allmän privaträtt

Taiteen maisteri HEIDI HÄMÄLÄINEN, 1987 5.000

Suomi, Saksa, Lapin yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Suomen ja Saksan museokasvatuksen ja yleisötyön vertailu - museoiden rooli yhteisöissä

Valtiotieteiden maisteri MITRA HÄRKÖNEN, 1978 4.000

Helsingin yliopisto

Tiibetiläisnunnien alistuksen ja toimijuuden muotoja käsittelevän väitöstutkimuksen loppuun saattamiseen.

FM PEIK INGMAN, 1979 5.000

Åbo Akademi (Forskarvinden, Arken)

För att slutföra en avhandling i religionsvetenskap om utmaningen att hantera sårbarhet i relationskonflikter.

MSc MASOUD ISANEJAD, 1987 5.000

Institute of Public Health and Clinical Nutrition

Ravitsemuksen merkitys sarkopeniassa ja hauraus-raihnausoireyhtymässä ikääntyneillä naisilla.

Elintarviketieteiden tohtori SUVI ITKONEN, 1982 4.000

Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustieteen osasto

Elintarvikkeiden D-vitamiinitäydennyksen vaikutus yli 65-vuotiaiden suomalaisten D-vitamiinitilanteeseen

Chemistry PEREA JESUS, 1978 7.000

University of Helsinki, Department of Chemistry

Evolving sustainable catalytic tools for the high value-added utilization of fluoroform

FM ANNI JOENSUU, 1986 3.000

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) ja THL

Menopaussi, omiikat ja sydän- ja verisuonitauti suomalaisissa populaatioaineistoissa

FM NIKLAS JOHANSSON, 1990 2.000

Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi, Helsingfors Universitet

Resestipendie till stöd för doktorandprojektet (Novel membrane pyrophosphatase inhibitors

against pathogenic protozoan parasites)

FM JENNY JOUTSEN (OS. SIIMES), 1984 4.000

Åbo Akademi

Lämpöshokkitekijä 2 määrittää syöpäsolujen kyvyn selviytyä proteasomin toimintaa estävistä solusalpaajahoidoista.

MMM SAMULI JUNTTILA, 1987 5.000

Helsingin Yliopisto

Uuden mittausteknologian hyödyntäminen terveydentilaltaan heikentyneiden puiden kartoittamisessa

Lääketieteen lisensiaatti EEMELI JÄMSEN, 1988 4.000

Stanfordin yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat

Nuorten ja vanhojen makrofagien vaste kromi- ja koboltti-ioneille sekä -partikkeleille

medicine doktor JANINA KAISLASUO, 1983 4.000

Yale-New Haven Hospital Yale University, School of Medicine, Maternal-Fetal Medicine, Division of Obstetrics & Gynecology

Yale Pregnancy Outcome Prediction Study, Translational PostDoctoral Research Fellowship.

Filosofian tohtori KIRSI KANERVA, 1972 9.000

Turun yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen "Hulluja, suruisia, sankareita? Itsemurha keskiajan Skandinaviassa"

Valtiotieteiden maisteri, aineenopettaja TARNA KANNISTO, 1975 11.000

Helsingin yliopisto

Koulukasvatuksen tavoitteiden oikeuttaminen moniarvoisessa yhteiskunnassa

FD, docent PATRIK KARELL, 1977 8.000

Yrkeshögskolan Novia

Projektet undersöker evolutionära processer som styrs av klimatförändringen med kattugglan som modellorganism

Filosofian tohtori KATJA KARPPINEN, 1979 5.000

Oulun yliopisto, Genetiikan ja fysiologian yksikkö

Mustikan suvun (Vaccinium) marjojen flavonoidimetabolian säätelyä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseeen

Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, TkT TAPIO S. KATKO, 1951 4.000

Tampereen teknillinen yliopisto

Vesihuollon merkitys yhdyskuntien kehitykselle ja kansalaisten hyvinvoinnille: Suomen kokemukset kansainvälisessä kontekstissa

dosentti VUOKKO KOHTAMÄKI 5.000

Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, North Carolina State University

Yliopistojen talousjohtamisen muutos uudistetun taloudellisen ja hallinnollisen aseman jälkeen

FM MINNA KOIVIKKO, 1969 1.500

Helsinki

Meriarkeologisen väitöskirjatutkimuksen julkaiseminen ja esittely kongressissa

FM SADE KONDELIN, 1986 970

Turun yliopisto

Matka-apuraha: Osallistuminen 2016 Trans*studies -konferenssiin (7.-10.9.2016, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA)

TkT KATRI KONTTURI, 1980 4.000

Wienin yliopisto (Universität Wien)

Nanoselluloosakomposiitin valmistus emulsiossa tapahtuvan polymeroinnin avulla

VTM, M.A. JUHO KORHONEN, 1987 3.000

Ulkomaat

Nuorten ja koulutettujen suomalaisten maastamuutto, maastamuuton syyt ja sen seuraukset suomalaiselle yhteiskunnalle.

FM OUTI KORHONEN, 1983 7.000

Oulun yliopisto

Hailuotolaisten suhde saari- ja meriympäristöönsä 1700- ja 1800-luvuilla

TtK, TtM (6/2016) TIMO KOSKINEN, 1986 4.000

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio

Maitotuotteiden käytön yhteys sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Filosofian maisteri VESA-PETTERI KOURI, 1980 3.000

Biomedicum Helsinki 1

Interleukiini-17 perheen sytokiinien toimintaa nivelreumassa käsittelevä väitöstutkimus

Diplomingenjör JAN PER FREDRIK KRONQVIST, 1989 4.000

Carnegie Mellon University Pittsburgh USA / Åbo Akademi

Besöka Carnegie Mellon University i Pittsburgh USA som gästforskare för en 6 månaders period under 2017.

Valtiotieteiden maisteri ANTTI KÄÄRIÄLÄ, 1985 7.000

Helsingin yliopisto

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvointi nuorina aikuisina Pohjoismaissa

LT INARI LAAKSONEN (OS. KOSTENSALO), 1986 4.000

Harvard Medical School, Boston, USA

Komplikaatiot, metallireaktiot ja uusintaleikkaukset metalliliukupintaisissa lonkan kokotekonivelissä - monikeskus- ja rekisteritutkimus

Tohtori MINNA LAMMI, 1966 3.000

University of Cambridge

Kuluttajat ja uudet liiketoiminnan mallit kehittyvässä kiertotaloudessa

M.Sc. SEBASTIAN LANDOR, 1985 4.000

Åbo Bioteknikcentrum

För sluförande av doktorsavhandling: Notch i cancer och cancermetabolism

TM, FM, MSt (Oxford) ULLA LEHTONEN, 1969 5.000

Oxfordin yliopisto

Tutkimus maahanmuuttajien sosio-kulttuurisista integraatiostrategioista

Kauppatieteiden maisteri HENNA LEINO, 1980 5.000

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

"The emotion-based needs of secondary customers of elderly care services - case studies from Finland, Great Britain and Spain"

Filosofian maisteri MILLA LEPPÄ, 1990 1.500

Turun yliopisto, orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian laboratorio

Kemiallisten menetelmien kehitys - tavoitteena märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Filosofian tohtori JENNI LEPPÄNEN, 1979 9.000

Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Kielelliset haplotyypit uralilaisten kansojen esihistorian monitieteisessä tutkimuksessa

Doctor of Dental Surgery JOHN LILJESTRAND, 1989 3.000

Department of Oral and Maxillofacial Diseases, University of Helsinki

Thesis Project: Links between periodontal pathogens, subsequent inflammation, tooth loss and cardiovascular diseases.

Politices magister ANNIKA LINDBLAD, 1986 650

Bryssel, Belgien

Sommarseminarie i icke-kausala modeller med tillämpning i ekonomisk forskning i Bryssel

Docent JAN-IVAR LINDEN, 1959 5.000

Framförallt i Helsingfors

Editering av ett verk efter jubileumskongressen "Aristotle on Logic and Nature" i Helsingfors samt arbete för jubileumsåret (2400 år Aristoteles)

Docent JOHAN KAARLE MIKAEL LINDÉN, 1965 1.250

Åbo Akademi

Ugn för syntetisering av järnbaserade högtemperatursupraledare, samt resestipendium

Oikeustieteen tohtori, filosofian maisteri EMILIA LINDROOS, 1983 6.000

Lapin yliopisto

Exploring Quality in Legal Interpreting - Oikeustulkkauksen laatua Suomessa koskeva oikeuslingvistinen tutkimushanke

MD., MSc. DYAH LISTYARIFAH, 1982 3.000

Biomedicum Helsinki 1 /4th and 2nd floor, Clinicum, Faculty of Medicine University of Helsinki Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki, Finland.

SYÖJÄSOLUJEN AKTIVAATIO SUUN TULEHDUKSELLISISSA SAIRAUKSISSA

M.Sc XIAOLI LIU, 1981 3.500

Department of Mathematics and Statistics, University of Helsinki

Continue of finishing phd thesis. I am on maternity leave until 07.2016. I finalize my thesis and need the grant to support my graduation.

Master of Eginnering XIN LIU, 1981 3.500

Center for Machine Vision and Signal Analysis, University of Oulu

Communicative Gesture Analysis using Computer Vision Methods

Proviisori SANNA HELENA LOPPI, 1979 4.000

Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio ja The Scripps Institute, California

Neuroinflammaatioreaktion säätely ja hermosolujen selviytyminen aivohalvauksessa

FM SEVERI LUOTO, 1984 7.000

University of Auckland

Sexual selection in literature: sensory and cognitive pleasures as catalysts for reproductive motivation systems

FM, KTM OUTI LEENA LYYTINEN, 1984 4.000

Biotieteiden laitos, Viikinkaari 9B, PL 56, Helsingin yliopisto

Kaksijuosteisten RNA-virusten replikaation ja vaipan muodostumisen molekulaariset yksityiskohdat

Psykologian tohtori VUOKKO MALINEN, 1952 4.000

Itsenäinen tutkija

Kaksikulttuurisen liiton menestystekijät: selvitys kaksikulttuurisia liittoja vahvistavista tekijöistä(post doc

tutkimus)ja uuden tiedon tuottaminen

Psykologian tohtori MARKO MANNINEN, 1970 5.000

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsinki

Koulukodin jälkeen -tutkimus

Social Science JIBY MATHEW PUTHENPARAMBIL, 1983 8.000

Department of Social Sciences and philosophy

Social Care Service on Transition: New trends in care provisions for older people in Finland

Master of Science IAROSLAV MELEKHOV, 1987 2.700

Computer Science

Research visit to the University of Oxford (Visual Geometry Group)

sosiologi SCHRODERUS MIRA, 1970 11.000

Helsingin yliopisto

Sosiaalityön väitöstutkimus:

LASTENSUOJELUN HAASTEET KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN AUTTAMISESSA - Suomi, Saksa ja Yhdysvallat

ELISABETH MORNEY, 1963 4.000

Vasa / Helsingfors

För doktorandstudier inom Aalto Universitetets doktorandprogram för filmkonst och tv.

FM HEIDI NIEMELÄ, 1989 7.000

Oulun yliopisto

Maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen kielimaisemaan

Filosofian maisteri MIRJA NIEMINEN, 1970 5.000

Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikkö

Väitöskirjatutkimuksessa "Kuvakirja lapsen silmin" aiheena on alle kouluikäisten lasten kuvakirjavastaanotto.

FM JUHANI NISSILÄ, 1989 5.000

Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta, Sovellettu ja laskennallinen matematiikka

Mekaanisen värähtelyn fraktionaalinen analyysi ja Hölder-säännöllisyys:

sovelluskohteena planeettavaihteistojen kunnonvalvonta

FM KERKKO NORDQVIST, 1978 1.700

Espoo/Petroskoi

Kuoppakampakeramiikan radiohiiliajoitukset Karjalan tasavallassa

Terveystieteiden maisteri SANNA-MARIA NURMI, 1984 3.000

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta

EETTISTEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN KLIINISESSÄ TUTKIMUKSESSA:

Johtamisen näkökulma

KM HELENA NYKÄNEN, 1963 4.000

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Väitöskirjan loppuun saattaminen.

Aiheen nimi: "Veteen piirretty viiva. Tehostetun tuen toteutuminen peruskoulun alakoulussa".

TkT HEIKKI ORELMA, 1977 4.000

Aveiron yliopisto, Portugali

Aika-taajuus -analyysin matematiikkaa - Gaborin kehykset pallolla

VTT SAMI OUTINEN, 1974 6.000

Helsingin yliopisto

Sosiaalidemokraatit ja työllisyys Ruotsissa ja Suomessa 1975-1998

Diplomi-insinööri SARIANNA PALOLA, 1986 5.000

Tampere/Edinburgh

Vaativiin sovelluksiin tarkoitettujen aramidikuitukomposiittien ominaisuuksien parantaminen kuidun pintaa muokkaamalla

Filosofian tohtori MARI PALVIAINEN, 1974 5.000

Helsingin Yliopisto

Solunulkoiset vesikkelit - ksenotransfuusio traumaattisen aivovaurion avuksi?

Doctor of Philosophy CHARMI PANCHAL, 1985 4.000

Åbo Akademi University, Faculty of Science and Technology, Division of Computer Science

This grant is applied for the financial support covering the last phase of my doctoral studies during the period January 2017-April 2017.

Filosofian maisteri SINI PELTOKORPI, 1977 5.000

Turun yliopisto

Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen taktiilikommunikaatio ja siihen liittyvä aivosähkötoiminta

FT TUOMAS PERNU, 1975 1.000

Konferenssimatka: Contemporary Perspectives on Reductionism

Filosofian maisteri MARIA PIISILÄ, 1979 4.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatyön "F-box -proteiinien merkitys kasvien sopeutumisessa muuttuviin ympäristöolosuhteisiin" loppuunsaattamiseen

Dosentti ULLA PIRVOLA, 1958 3.500

HY/Biotieteiden laitos

JNK/c-Jun stressivaste kuulovauriossa: stressivasteen rooli välittämässä trauman aiheuttamaa solutuhoa

maisema-arkkitehti, Taiteen maisteri SAARA PYYKKÖ, 1968 8.000

Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos

Väitöskirjatyöhön Uuden alueen värisuunnittelun metodit: kohteena Koivusaari.

Yhteiskuntatieteen maisteri VERA RAIVOLA, 1982 3.000

SPR Veripalvelu / Itä-Suomen yliopisto

Sosiologinen tutkimus verenluovutuksen merkityksestä luovuttajille potilasavun, biopankkitutkimuksen ja genomitiedon konteksteissa

Filosofian tohtori METTE RANTA, 1983 5.000

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto ja Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Kohti taloudellista hyvinvointia: yhteiskunnallisia, psykologisia ja taloudellisia näkökulmia

nuoruuteen; väitöksen jälkeinen postdoc tutkimustyö

Teologian maisteri MATTI KRISTIAN RAUTANIEMI, 1981 5.000

Åbo Akademi

Väitöskirja: History of Yoga in Finland

M.Sc. SHEIKH FEROZE REHAN, 1980 7.000

Department of Economics and Management

Agricultural diversification to attain food security in Bangladesh

Filosofian maisteri ELISA REPO, 1987 7.000

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Second-Generation Immigrants' Educational Success. A Study of How the Finnish School System Could Handle Integration Better

Kasvatustieteen tohtori LAURA REPO, 1968 5.000

Helsingin yliopisto

Yhteisöllisyys ja turvalliset vertaissuhteet päiväkodissa - Vanhempien osallisuuden lisääminen osana kiusaamisen vastaista työtä varhaiskasvatuksessa

VTM ANNI REUTER, 1972 6.000

Helsingin yliopisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (työhuone)

Karkotus ja hajaannus - Tutkimus inkerinsuomalaisten pakkosiirroista Stalinin Neuvostoliitossa

Msc Biotechnology EMANI ROHINI, 1984 4.000

Department of medical microbiology and immunology

Research and completion of doctoral studies

FM, disputerar 17.9.2016 FREJA ELVIRA RUDELS, 1980 5.000

Litteraturvetenskapen vid ÅA

Berättandet som handling. Etiska strategier i 2010-talets svenskspråkiga roman (postdoktoralt monografiprojekt)

Filosofian maisteri SUVI-KATRIINA RUOKONEN, 1988 2.300

Helsingin Yliopisto

Matka-apuraha ILSEPT-konferenssiinKuala Lumpuriin Malesiaan

filosofie magister MIRIAM RÖNNQVIST, 1985 8.000

Åbo Akademi

Avslutning av doktorsavhandling i nordisk historia

FM (väitellyt) JANI SAKSI, 1979 6.000

Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA

Post doc -työhön Harvardin yliopistossa: "Fatty acid-binding protein 4 - a novel link between cholesterol metabolism and cardiometabolic risk"

FM SEELA SALAKKA, 1989 5.800

Helsingin yliopisto

Evolution of Tooth Formation and Replacement in Sauropod Dinosaurs

Kauppatieteiden tohtori JONI SALMINEN, 1985 5.000

Turun Kauppakorkeakoulu

Tutkimus käsittelee startup-yritysten ja suuryritysten välisiä yhteistyömalleja ja niiden mahdollisuuksia ja haasteita.

FM PERTTU SALO, 1984 2.500

Markus Perolan tutkimusryhmä, FIMM, Helsingin yliopisto

Sydämen vajaatoiminnan perinnöllinen tausta suomalaisessa väestössä

Psykologian maisteri SUSANNA SALOMÄKI, 1979 5.000

Turun yliopisto

Pienipainoisena keskosena syntyneiden lasten sosiaalinen kompetenssi 11-vuotiaana

Master OLENA SANTANGELI (NÉE VENTSKOVSKA), 1987 5.000

Physiology department University of Helsinki

Sleep and depression: developmental aspects.

FD, docent LEIF PETER SARIN, 1981 5.000

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Kemisk modifiering av transfer-RNA (tRNA) som modulerare av translation och cellulär immunitet.

oikeustieteen tohtori KATARIINA SIMONEN, 1970 6.000

Helsingin yliopisto

Artikkeli ydinsulkusopimuksen nykytilasta ja siihen liittyvistä riskitekijöistä osaksi asevalvonnan yleissivistävää oppikirjaa

MARIKA EVELIINA SJÖQVIST, 1985 5.000

Karolinska Institutet

Jagged mediated Notch-signaling in development and disease

Filosofian tohtori TEEMU SMURA, 1976 3.000

Helsingin yliopisto, Medicum, Virologian osasto

Puutiaisaivokuumeviruksen taudinaiheuttamiskyky, sopeutuminen ja leviäminen uusille maantieteellisille alueille

Filosofie Magister ÅSA STAM, 1990 4.000

HU:s forskningsstation i Kenya

Stipendiet ansöks för doktorsavhandlingens obligatoriska fältarbete i Kenya. Fältarbetet utförs i januari-februari 2017.

Doktorand DENNIS SUNDVIK, 1987 4.000

Vasa

Bokslutskvalitet och resultatmanipulering före bolagsskattereformer i privata bolag - Earnings management in response to corporate tax rate changes

Diplomi-insinööri VISA SUOMI, 1987 6.000

Oxford

Ultrasound elastography in monitoring cancer therapy by high-intensity focused ultrasound

Filosofie magister CARL-MIKAEL SUOMIVUORI, 1987 1.000

Seattle, WA, USA

För deltagande i konferensen "Theory and Applications in Computational Chemistry" i Seattle, USA

Filosofian maisteri JUSSI SUVANTO, 1988 700

Turun yliopisto

Osallistuminen 9th Joint Natural Products Conference 2016 -konferenssiin Kööpenhaminassa, Tanskassa

Kasvatustieteen maisteri MARJA SYRJÄMÄKI, 1962 4.000

Helsingin yliopisto

Lasten vertaisvuorovaikutusta vahvistava pedagogiikka varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä

FT MIIKKA TALLAVAARA, 1978 6.000

Helsinki ja Pietari

Itäisen Euroopan arkeologisten radiohiiliajoitusten tietokanta - AGEAS

FM MARI TEESALU, 1987 4.000

Department of Biosciences

Characterization of a sugar-sensing gene regulatory network

Filosofian maisteri TIMO TIIRIKKA, 1980 2.500

Oulun yliopisto

DNA-sekvenssien bioinformatiikka laajoissa tapaus-verrokkiaineistoissa

VTM PIA PANNULA TOFT, 1970 3.000

Tanska

Finnish war children's resilience and recovery processes in Denmark

Filosofian maisteri WIRTANEN TOM, 1985 5.000

Helsingin Yliopisto

Väitöskirjan loppuunsaattaminen aiheesta: Kulta- ja karbokatalysoidut reaktiot ja niiden mekanismit

Filosofian maisteri RIINA TURUNEN, 1982 6.000

Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos

Konkurssit ja maksukyvyttömyys 1800-luvun suomalaisissa kaupunkiyhteisöissä

diplomi-insinööri VIIVI UURTIO, 1991 6.000

Aalto-yliopisto

Mikrobien välisten vuorovaikutusten laskennallista analyysiä (Computational Analysis of Microbial Interactions)

Filosofie magister CHARLOTTE VAINIO, 1982 8.000

Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

För slutförande av doktorsavhandling om det svenska målsmansystemet 1350-1450.

psykologi (PsM), psykoterapeutti ET, psykologian lisensiaatti (PsL) koulutuksessa KATI VALKONEN, 1983 2.000

Turun yliopisto

Parental Self-Efficacy Beliefs and its Changes in First-time Mothers of Different Age Groups from Toddlerhood to Early Childhood

Filosofian tohtori ULRIIKA VANAMO, 1983 7.000

Åbo Akademi

postdoc-tutkimus: Pikadiagnostiikka potentiometrisilla paperiantureilla - Digitaalista informaatiota päätöksenteon tueksi

Filosofian tohtori SANNA VATTULAINEN-COLLANUS, 1979 5.000

University of California, San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat

MicroRNAs and pulmonary arterial hypertension

FT TONI VEIKKOLAINEN, 1987 1.200

Maan magneettikentän voimakkuus ja keskeisdipolihypoteesin pätevyys prekambriajalta nykypäivään

Diplomi-insinööri JUKKA VIINAMÄKI, 1984 3.000

Tampereen teknillinen yliopisto

Väitöskirjatyön tekemiseen aiheesta "Tehoelektroniikkalaitteiden passiivikomponenttien optimointi aurinkosähköjärjestelmässä"

Filosofian maisteri (29.4.2016) ANNA-MARIA VIRKKALA, 1991 3.000

Kilpisjärvi, Suomi

Maaperän hiilen kierron kenttätutkimus väitöskirjatyötä varten

FM JULIA VON BOGUSLAWSKI, 1984 1.000

Ytter-Järna, Sverige

Resa till Antroposofiska sällskapet i Sveriges arkiv

FD, doc. MIKAEL VON NUMERS, 1959 1.500

Åbo Akademi, miljö- och marinbiologi

Långtidsförändringar i Skärgårdshavets fågelfauna och kärlväxtflora och deras orsaker

MMM (Mikrobiologia) ELINA VÄISÄNEN, 1981 4.000

Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, virologian osasto

Bufavirus, ihmisen uusi parvovirus

(osa väitöskirjatyötä "Ihmisen uusien ssDNA-virusten molekyylibiologia ja kliininen merkitys")

FM LOTTA WECKSTRÖM, 1973 5.000

Helsingin yliopisto

Ruotsinsuomalaisten tutkimushaastattelujen ja muistitietohistorioiden digitoimiseen ja hakumenetelmän työstämisen jatkamiseen 4 kk apuraha.

FL KASPER WESTERLUND, 1976 4.700

Åbo

För komplettering av serien "Lloyds Register of Ships", ett unikt sjöhistoriskt källmaterial

M.Sc. JOHAN WESTÖ, 1985 5.000

Aalto-universitetet

Revealing how speech sensitive neurons emerge along the auditory pathway


PhD, Docent SUSANNE KRISTINA WIEDMER, 1969 2.400

Kemiska institutionen, Helsingfors Universitet deltagande i en vetenskaplig internationell konferens

Yhteensä 148 apurahaa, 693.170 euroa.

- See more at: https://kotisivukone.fi/app/www/ottomalm.fi.kotisivukone.com/beviljade-stipendier-2016#sthash.ONRTReRu.dpuf